Võ Luyện Đỉnh Phong

Võ Luyện Đỉnh Phong
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
9.2 - 95 lượt đánh giá
Cập nhập
9 giờ trước

Danh sách chap

1896 9 giờ trước 1895 1 ngày trước 1894 1 ngày trước 1893 1 ngày trước 1892 1 ngày trước 1891 2 ngày trước 1890 2 ngày trước 1889 2 ngày trước 1888 3 ngày trước 1887 4 ngày trước 1886 4 ngày trước 1885 4 ngày trước 1884 4 ngày trước 1883 5 ngày trước 1882 5 ngày trước 1881 5 ngày trước 1880 6 ngày trước 1879 6 ngày trước 1878 7 ngày trước 1877 7 ngày trước 1876 7 ngày trước 1875 8 ngày trước 1874 8 ngày trước 1873 8 ngày trước 1872 9 ngày trước 1871 9 ngày trước 1870 9 ngày trước 1869 9 ngày trước 1868 9 ngày trước 1867 9 ngày trước 1866 10 ngày trước 1865 11 ngày trước 1864 11 ngày trước 1863 11 ngày trước 1862 11 ngày trước 1861 12 ngày trước 1860 13 ngày trước 1859 13 ngày trước 1858 13 ngày trước 1857 14 ngày trước 1856 14 ngày trước 1855 14 ngày trước 1854 15 ngày trước 1853 15 ngày trước 1852 15 ngày trước 1851 15 ngày trước 1850 16 ngày trước 1849 16 ngày trước 1848 17 ngày trước 1847 17 ngày trước 1846 17 ngày trước 1845 17 ngày trước 1844 18 ngày trước 1843 18 ngày trước 1842 18 ngày trước 1841 19 ngày trước 1840 19 ngày trước 1839 20 ngày trước 1838 20 ngày trước 1837 20 ngày trước 1836 20 ngày trước 1835 20 ngày trước 1834 21 ngày trước 1832 22 ngày trước 1831 22 ngày trước 1833 22 ngày trước 1830 23 ngày trước 1829 23 ngày trước 1828 23 ngày trước 1826 23 ngày trước 1827 23 ngày trước 1825 24 ngày trước 1824 24 ngày trước 1823 24 ngày trước 1822 25 ngày trước 1821 25 ngày trước 1820 25 ngày trước 1819 26 ngày trước 1818 27 ngày trước 1817 27 ngày trước 1816 27 ngày trước 1815 28 ngày trước 1814 28 ngày trước 1813 28 ngày trước 1812 28 ngày trước 1811 28 ngày trước 1810 29 ngày trước 1809 29 ngày trước 1808 29 ngày trước 1806 1 tháng trước 1805 1 tháng trước 1807 1 tháng trước 1804 1 tháng trước 1803 1 tháng trước 1802 1 tháng trước 1801 1 tháng trước 1800 1 tháng trước 1799 1 tháng trước 1798 1 tháng trước 1797 1 tháng trước 1796 1 tháng trước 1795 1 tháng trước 1977 1 tháng trước 1976 1 tháng trước 1975 1 tháng trước 1794 1 tháng trước 1793 1 tháng trước 1792 1 tháng trước 1791 1 tháng trước 1790 1 tháng trước 1789 1 tháng trước 1788 1 tháng trước 1787 1 tháng trước 1786 1 tháng trước 1785 1 tháng trước 1784 1 tháng trước 1783 1 tháng trước 1782 1 tháng trước 1780 1 tháng trước 1779 1 tháng trước 1778 1 tháng trước 1777 1 tháng trước 1781 1 tháng trước 1776 1 tháng trước 1775 1 tháng trước 1774 1 tháng trước 1773 1 tháng trước 1772 1 tháng trước 1771 1 tháng trước 1770 1 tháng trước 1769 1 tháng trước 1768 1 tháng trước 1767 1 tháng trước 1766 1 tháng trước 1765 1 tháng trước 1763 1 tháng trước 1762 1 tháng trước 1761 1 tháng trước 1760 1 tháng trước 1759 1 tháng trước 1764 1 tháng trước 1758 1 tháng trước 1757 1 tháng trước 1756 1 tháng trước 1755 1 tháng trước 1754 1 tháng trước 1753 1 tháng trước 1752 1 tháng trước 1751 1 tháng trước 1750 1 tháng trước 1749 1 tháng trước 1748 1 tháng trước 1747 1 tháng trước 1746 1 tháng trước 1745 1 tháng trước 1744 1 tháng trước 1743 1 tháng trước 1741 1 tháng trước 1742 1 tháng trước 1740 1 tháng trước 1738 1 tháng trước 1739 1 tháng trước 1737 1 tháng trước 1736 1 tháng trước 1732 1 tháng trước 1735 1 tháng trước 1731 1 tháng trước 1734 1 tháng trước 1730 1 tháng trước 1733 1 tháng trước 1729 1 tháng trước 1728 1 tháng trước 1727 1 tháng trước 1726 1 tháng trước 1725 1 tháng trước 1724 1 tháng trước 1723 1 tháng trước 1722 1 tháng trước 1721 1 tháng trước 1720 1 tháng trước 1719 1 tháng trước 1718 1 tháng trước 1717 2 tháng trước 1716 2 tháng trước 1715 2 tháng trước 1714 2 tháng trước 1713 2 tháng trước 1712 2 tháng trước 1711 2 tháng trước 1710 2 tháng trước 1709 2 tháng trước 1708 2 tháng trước 1707 2 tháng trước 1706 2 tháng trước 1705 2 tháng trước 1704 2 tháng trước 1703 2 tháng trước 1702 2 tháng trước 1701 2 tháng trước 1700 2 tháng trước 1699 2 tháng trước 1698 2 tháng trước 1697 2 tháng trước 1696 2 tháng trước 1695 2 tháng trước 1694 2 tháng trước 1693 2 tháng trước 1692 2 tháng trước 1691 2 tháng trước 1690 2 tháng trước 1689 2 tháng trước 1688 2 tháng trước 1687 2 tháng trước 1686 2 tháng trước 1685 2 tháng trước 1684 2 tháng trước 1683 2 tháng trước 1682 2 tháng trước 1681 2 tháng trước 1680 2 tháng trước 1679 2 tháng trước 1678 2 tháng trước 1677 2 tháng trước 1676 2 tháng trước 1675 2 tháng trước 1674 2 tháng trước 1673 2 tháng trước 1672 2 tháng trước 1671 2 tháng trước 1670 2 tháng trước 1669 2 tháng trước 1668 2 tháng trước 1667 2 tháng trước 1666 2 tháng trước 1665 2 tháng trước 1664 2 tháng trước 1663 2 tháng trước 1662 2 tháng trước 1661 2 tháng trước 1660 2 tháng trước 1659 2 tháng trước 1658 2 tháng trước 1657 2 tháng trước 1656 2 tháng trước 1655 2 tháng trước 1654 2 tháng trước 1653 2 tháng trước 1652 2 tháng trước 1651 2 tháng trước 1650 2 tháng trước 1649 2 tháng trước 1648 2 tháng trước 1647 2 tháng trước 1646 2 tháng trước 1645 2 tháng trước 1644 2 tháng trước 1643 2 tháng trước 1642 2 tháng trước 1641 2 tháng trước 1640 2 tháng trước 1639 2 tháng trước 1638 2 tháng trước 1637 2 tháng trước 1636 2 tháng trước 1635 2 tháng trước 1634 2 tháng trước 1633 2 tháng trước 1632 2 tháng trước 1631 2 tháng trước 1630 2 tháng trước 1629 2 tháng trước 1628 3 tháng trước 1627 3 tháng trước 1626 3 tháng trước 1625 3 tháng trước 1624 3 tháng trước 1623 3 tháng trước 1622 3 tháng trước 1621 3 tháng trước 1620 3 tháng trước 1619 3 tháng trước 1618 3 tháng trước 1617 3 tháng trước 1616 3 tháng trước 1615 3 tháng trước 1614 3 tháng trước 1613 3 tháng trước 1612 3 tháng trước 1609 3 tháng trước 1611 3 tháng trước 1610 3 tháng trước 1608 3 tháng trước 1607 3 tháng trước 1606 3 tháng trước 1605 3 tháng trước 1604 3 tháng trước 1603 3 tháng trước 1602 3 tháng trước 1601 3 tháng trước 1600 3 tháng trước 1599 3 tháng trước 1598 3 tháng trước 1597 3 tháng trước 1596 3 tháng trước 1595 3 tháng trước 1594 3 tháng trước 1593 3 tháng trước 1592 3 tháng trước 1591 3 tháng trước 1590 3 tháng trước 1589 3 tháng trước 1588 3 tháng trước 1587 3 tháng trước 1586 3 tháng trước 1585 3 tháng trước 1584 3 tháng trước 1583 3 tháng trước 1582 3 tháng trước 1581 3 tháng trước 1580 3 tháng trước 1579 3 tháng trước 1578 3 tháng trước 1577 3 tháng trước 1576 3 tháng trước 1575 3 tháng trước 1574 3 tháng trước 1573 3 tháng trước 1572 3 tháng trước 1571 3 tháng trước 1570 3 tháng trước 1569 3 tháng trước 1568 3 tháng trước 1567 3 tháng trước 1566 3 tháng trước 1565 3 tháng trước 1564 3 tháng trước 1563 3 tháng trước 1562 3 tháng trước 1561 3 tháng trước 1560 3 tháng trước 1559 3 tháng trước 1558 3 tháng trước 1557 3 tháng trước 1556 3 tháng trước 1555 3 tháng trước 1554 3 tháng trước 1553 3 tháng trước 1552 3 tháng trước 1551 3 tháng trước 1550 3 tháng trước 1549 3 tháng trước 1548 3 tháng trước 1547 3 tháng trước 1546 3 tháng trước 1545 3 tháng trước 1544 3 tháng trước 1543 3 tháng trước 1542 3 tháng trước 1541 3 tháng trước 1540 3 tháng trước 1539 3 tháng trước 1538 3 tháng trước 1537 3 tháng trước 1536 4 tháng trước 1535 4 tháng trước 1534 4 tháng trước 1533 4 tháng trước 1532 4 tháng trước 1531 4 tháng trước 1530 4 tháng trước 1529 4 tháng trước 1528 4 tháng trước 1527 4 tháng trước 1526 4 tháng trước 1525 4 tháng trước 1524 4 tháng trước 1523 4 tháng trước 1522 4 tháng trước 1521 4 tháng trước 1520 4 tháng trước 1519 4 tháng trước 1518 4 tháng trước 1517 4 tháng trước 1516 4 tháng trước 1515 4 tháng trước 1514 4 tháng trước 1513 4 tháng trước 1512 4 tháng trước 1511 4 tháng trước 1510 4 tháng trước 1509 4 tháng trước 1508 4 tháng trước 1507 4 tháng trước 1506 4 tháng trước 1505 4 tháng trước 1504 4 tháng trước 1503 4 tháng trước 1502 4 tháng trước 1501 4 tháng trước 1500 4 tháng trước 1499 4 tháng trước 1498 4 tháng trước 1497 4 tháng trước 1496 4 tháng trước 1495 4 tháng trước 1494 4 tháng trước 1493 4 tháng trước 1492 4 tháng trước 1491 4 tháng trước 1490 4 tháng trước 1489 4 tháng trước 1486.5 4 tháng trước 1488 4 tháng trước 1487 4 tháng trước 1486 4 tháng trước 1485 4 tháng trước 1484 4 tháng trước 1483 4 tháng trước 1482 4 tháng trước 1481 4 tháng trước 1480 4 tháng trước 1479 4 tháng trước 1478 4 tháng trước 1477 4 tháng trước 1476 4 tháng trước 1475 4 tháng trước 1474 4 tháng trước 1473 4 tháng trước 1472 4 tháng trước 1471 4 tháng trước 1470 4 tháng trước 1469 4 tháng trước 1468 4 tháng trước 1467 4 tháng trước 1466 4 tháng trước 1465 4 tháng trước 1464 4 tháng trước 1463 4 tháng trước 1462 4 tháng trước 1461 4 tháng trước 1460 4 tháng trước 1459 4 tháng trước 1458 4 tháng trước 1457 4 tháng trước 1456 4 tháng trước 1455 4 tháng trước 1454 4 tháng trước 1453 4 tháng trước 1452 4 tháng trước 1451 4 tháng trước 1450 4 tháng trước 1449 4 tháng trước 1448 4 tháng trước 1447 4 tháng trước 1446 4 tháng trước 1445 4 tháng trước 1444 5 tháng trước 1443 5 tháng trước 1442 5 tháng trước 1441 5 tháng trước 1440 5 tháng trước 1439 5 tháng trước 1438 5 tháng trước 1437 5 tháng trước 1436 5 tháng trước 1435 5 tháng trước 1434 5 tháng trước 1433 5 tháng trước 1432 5 tháng trước 1431 5 tháng trước 1430 5 tháng trước 1429 5 tháng trước 1428 5 tháng trước 1427 5 tháng trước 1426 5 tháng trước 1425 5 tháng trước 1424 5 tháng trước 1423 5 tháng trước 1422 5 tháng trước 1421 5 tháng trước 1420 5 tháng trước 1419 5 tháng trước 1418 5 tháng trước 1417 5 tháng trước 1416 5 tháng trước 1415 5 tháng trước 1414 5 tháng trước 1413 5 tháng trước 1412 5 tháng trước 1411 5 tháng trước 1410 5 tháng trước 1409 5 tháng trước 1408 5 tháng trước 1407 5 tháng trước 1406 5 tháng trước 1405 5 tháng trước 1404 5 tháng trước 1403 5 tháng trước 1402 5 tháng trước 1401 5 tháng trước 1400 5 tháng trước 1399 5 tháng trước 1398 5 tháng trước 1397 5 tháng trước 1396 5 tháng trước 1395 5 tháng trước 1394 5 tháng trước 1393 5 tháng trước 1392 5 tháng trước 1391 5 tháng trước 1390 5 tháng trước 1389 5 tháng trước 1388 5 tháng trước 1387 5 tháng trước 1386 5 tháng trước 1385 5 tháng trước 1384 5 tháng trước 1383 5 tháng trước 1382 5 tháng trước 1381 5 tháng trước 1380 5 tháng trước 1379 5 tháng trước 1378 5 tháng trước 1377 5 tháng trước 1376 5 tháng trước 1375 5 tháng trước 1374 5 tháng trước 1373 5 tháng trước 1372 5 tháng trước 1371 5 tháng trước 1370 5 tháng trước 1369 5 tháng trước 1368 5 tháng trước 1367 5 tháng trước 1366 5 tháng trước 1365 5 tháng trước 1364 5 tháng trước 1363 5 tháng trước 1362 5 tháng trước 1361 5 tháng trước 1360 5 tháng trước 1359 5 tháng trước 1358 5 tháng trước 1357 5 tháng trước 1356 5 tháng trước 1355 5 tháng trước 1354 6 tháng trước 1353 6 tháng trước 1352 6 tháng trước 1351 6 tháng trước 1350 6 tháng trước 1349 6 tháng trước 1348 6 tháng trước 1347 6 tháng trước 1346 6 tháng trước 1345 6 tháng trước 1344 6 tháng trước 1343 6 tháng trước 1342 6 tháng trước 1341 6 tháng trước 1340 6 tháng trước 1339 6 tháng trước 1338 6 tháng trước 1337 6 tháng trước 1336 6 tháng trước 1335 6 tháng trước 1334 6 tháng trước 1333 6 tháng trước 1332 6 tháng trước 1331 6 tháng trước 1330 6 tháng trước 1329 6 tháng trước 1328 6 tháng trước 1327 6 tháng trước 1326 6 tháng trước 1325 6 tháng trước 1324 6 tháng trước 1323 6 tháng trước 1322 6 tháng trước 1321 6 tháng trước 1320 6 tháng trước 1319 6 tháng trước 1318 6 tháng trước 1317 6 tháng trước 1316 6 tháng trước 1315 6 tháng trước 1314 6 tháng trước 1313 6 tháng trước 1312 6 tháng trước 1311 6 tháng trước 1310 6 tháng trước 1309 6 tháng trước 1308 6 tháng trước 1307 6 tháng trước 1306 6 tháng trước 1305 6 tháng trước 1304 6 tháng trước 1303 6 tháng trước 1302 6 tháng trước 1301 6 tháng trước 1300 6 tháng trước 1299 6 tháng trước 1298 6 tháng trước 1297 6 tháng trước 1296 6 tháng trước 1295 6 tháng trước 1294 6 tháng trước 1293 6 tháng trước 1292 6 tháng trước 1291 6 tháng trước 1290 6 tháng trước 1289 6 tháng trước 1288 6 tháng trước 1287 6 tháng trước 1286 6 tháng trước 1285 6 tháng trước 1284 6 tháng trước 1283 6 tháng trước 1282 6 tháng trước 1281 6 tháng trước 1280 6 tháng trước 1279 6 tháng trước 1278 6 tháng trước 1277 6 tháng trước 1276 7 tháng trước 1275 7 tháng trước 1274 7 tháng trước 1273 7 tháng trước 1272 7 tháng trước 1271 7 tháng trước 1270 7 tháng trước 1269 7 tháng trước 1268 7 tháng trước 1267 7 tháng trước 1266 7 tháng trước 1265 7 tháng trước 1264 7 tháng trước 1263 7 tháng trước 1262 7 tháng trước 1261 7 tháng trước 1260 7 tháng trước 1259 7 tháng trước 1258 7 tháng trước 1257 7 tháng trước 1256 7 tháng trước 1255 7 tháng trước 1254 7 tháng trước 1253 7 tháng trước 1252 7 tháng trước 1251 7 tháng trước 1250 7 tháng trước 1249 7 tháng trước 1248 7 tháng trước 1247 7 tháng trước 1246 7 tháng trước 1245 7 tháng trước 1244 7 tháng trước 1243 7 tháng trước 1242 7 tháng trước 1241 7 tháng trước 1240 7 tháng trước 1239 7 tháng trước 1238 7 tháng trước 1237 7 tháng trước 1236 7 tháng trước 1235 7 tháng trước 1234 7 tháng trước 1233 7 tháng trước 1232 7 tháng trước 1231 7 tháng trước 1230 7 tháng trước 1229 7 tháng trước 1228 7 tháng trước 1227 7 tháng trước 1226 7 tháng trước 1225 7 tháng trước 1224 7 tháng trước 1223 7 tháng trước 1222 7 tháng trước 1221 7 tháng trước 1220 7 tháng trước 1219 7 tháng trước 1218 7 tháng trước 1217 7 tháng trước 1216.5 7 tháng trước 1216 7 tháng trước 1215 7 tháng trước 1214 7 tháng trước 1213 7 tháng trước 1212 7 tháng trước 1211 7 tháng trước 1210 7 tháng trước 1209 7 tháng trước 1208 7 tháng trước 1207 7 tháng trước 1206 8 tháng trước 1205 8 tháng trước 1204 8 tháng trước 1203 8 tháng trước 1202 8 tháng trước 1201 8 tháng trước 1200 8 tháng trước 1199 8 tháng trước 1198 8 tháng trước 1197 8 tháng trước 1196 8 tháng trước 1195 8 tháng trước 1194 8 tháng trước 1193 8 tháng trước 1192 8 tháng trước 1191 8 tháng trước 1190 8 tháng trước 1189 8 tháng trước 1188 8 tháng trước 1187 8 tháng trước 1186 8 tháng trước 1185 8 tháng trước 1184 8 tháng trước 1183 8 tháng trước 1182 8 tháng trước 1181 8 tháng trước 1180 8 tháng trước 1179 8 tháng trước 1178 8 tháng trước 1177 8 tháng trước 1176 8 tháng trước 1175 8 tháng trước 1174 8 tháng trước 1173 8 tháng trước 1172 8 tháng trước 1171 8 tháng trước 1170 8 tháng trước 1169 8 tháng trước 1168 8 tháng trước 1167 8 tháng trước 1166 8 tháng trước 1165 8 tháng trước 1164 8 tháng trước 1163 8 tháng trước 1162 8 tháng trước 1161 8 tháng trước 1160 8 tháng trước 1159 8 tháng trước 1158 8 tháng trước 1157 8 tháng trước 1156 8 tháng trước 1155 8 tháng trước 1154 8 tháng trước 1153 8 tháng trước 1152 8 tháng trước 1151 8 tháng trước 1150 8 tháng trước 1149 8 tháng trước 1148 8 tháng trước 1147 8 tháng trước 1146 8 tháng trước 1145 8 tháng trước 1144 8 tháng trước 1143 8 tháng trước 1142 8 tháng trước 1141 8 tháng trước 1140 8 tháng trước 1139 8 tháng trước 1138 8 tháng trước 1137 8 tháng trước 1136 8 tháng trước 1135 8 tháng trước 1134 9 tháng trước 1133 9 tháng trước 1132 9 tháng trước 1131 9 tháng trước 1130 9 tháng trước 1129 9 tháng trước 1128 9 tháng trước 1127 9 tháng trước 1126 9 tháng trước 1125 9 tháng trước 1124 9 tháng trước 1123 9 tháng trước 1122 9 tháng trước 1121 9 tháng trước 1120 9 tháng trước 1119 9 tháng trước 1118 9 tháng trước 1117 9 tháng trước 1116 9 tháng trước 1115 9 tháng trước 1114 9 tháng trước 1113 9 tháng trước 1112 9 tháng trước 1111 9 tháng trước 1110 9 tháng trước 1109 9 tháng trước 1108 9 tháng trước 1107 9 tháng trước 1106 9 tháng trước 1105 9 tháng trước 1104 9 tháng trước 1103 9 tháng trước 1102 9 tháng trước 1101 9 tháng trước 1100 9 tháng trước 1099 9 tháng trước 1098 9 tháng trước 1097 9 tháng trước 1096 9 tháng trước 1095 9 tháng trước 1094 9 tháng trước 1093 9 tháng trước 1092 9 tháng trước 1091 9 tháng trước 1090 9 tháng trước 1089 9 tháng trước 1088 9 tháng trước 1087 9 tháng trước 1086 9 tháng trước 1085 9 tháng trước 1084 9 tháng trước 1083 9 tháng trước 1082 9 tháng trước 1081 9 tháng trước 1080 9 tháng trước 1079 9 tháng trước 1078 9 tháng trước 1077 9 tháng trước 1076 9 tháng trước 1075 9 tháng trước 1074 9 tháng trước 1073 9 tháng trước 1072 9 tháng trước 1071 9 tháng trước 1070 9 tháng trước 1069 9 tháng trước 1068 9 tháng trước 1067 9 tháng trước 1066 9 tháng trước 1065 10 tháng trước 1064 10 tháng trước 1063 10 tháng trước 1062 10 tháng trước 1061 10 tháng trước 1060 10 tháng trước 1059 10 tháng trước 1058 10 tháng trước 1057 10 tháng trước 1056 10 tháng trước 1055 10 tháng trước 1054 10 tháng trước 1053 10 tháng trước 1052 10 tháng trước 1051 10 tháng trước 1050 10 tháng trước 1049 10 tháng trước 1048 10 tháng trước 1047 10 tháng trước 1046 10 tháng trước 1045 10 tháng trước 1044 10 tháng trước 1043 10 tháng trước 1042 10 tháng trước 1041 10 tháng trước 1040 10 tháng trước 1039 10 tháng trước 1038 10 tháng trước 1037 10 tháng trước 1036 10 tháng trước 1035 10 tháng trước 1034 10 tháng trước 1033 10 tháng trước 1032 10 tháng trước 1031 10 tháng trước 1030 10 tháng trước 1029 10 tháng trước 1028 10 tháng trước 1027 10 tháng trước 1026 10 tháng trước 1025 10 tháng trước 1024 10 tháng trước 1023 10 tháng trước 1022 10 tháng trước 1021 10 tháng trước 1020 10 tháng trước 1019 10 tháng trước 1018 10 tháng trước 1017 10 tháng trước 1016 10 tháng trước 1015 10 tháng trước 1014 10 tháng trước 1013 10 tháng trước 1012 10 tháng trước 1011 10 tháng trước 1010 10 tháng trước 1009 10 tháng trước 1008 10 tháng trước 1007 10 tháng trước 1006 10 tháng trước 1005 10 tháng trước 1004 10 tháng trước 1003 10 tháng trước 1002 10 tháng trước 1001 10 tháng trước 1000 10 tháng trước 999 10 tháng trước 998 11 tháng trước 997 11 tháng trước 996 11 tháng trước 995 11 tháng trước 994 11 tháng trước 993 11 tháng trước 992 11 tháng trước 991 11 tháng trước 990 11 tháng trước 989 11 tháng trước 988 11 tháng trước 987 11 tháng trước 986 11 tháng trước 985 11 tháng trước 984 11 tháng trước 983 11 tháng trước 982 11 tháng trước 981 11 tháng trước 980 11 tháng trước 979 11 tháng trước 978 11 tháng trước 977 11 tháng trước 976 11 tháng trước 975 11 tháng trước 974 11 tháng trước 973 11 tháng trước 972 11 tháng trước 971 11 tháng trước 970 11 tháng trước 969 11 tháng trước 968 11 tháng trước 967 11 tháng trước 966 11 tháng trước 965 11 tháng trước 964 11 tháng trước 963 11 tháng trước 962 11 tháng trước 961 11 tháng trước 960 11 tháng trước 959 11 tháng trước 958 11 tháng trước 957 11 tháng trước 956 11 tháng trước 955 11 tháng trước 954 11 tháng trước 953 11 tháng trước 952 11 tháng trước 951 11 tháng trước 950 11 tháng trước 949 11 tháng trước 948 11 tháng trước 947 11 tháng trước 946 11 tháng trước 945 11 tháng trước 944 11 tháng trước 943 11 tháng trước 942 11 tháng trước 941 11 tháng trước 940 11 tháng trước 939 11 tháng trước 938 11 tháng trước 937 11 tháng trước 936 11 tháng trước 935 11 tháng trước 934 11 tháng trước 933 11 tháng trước 932 11 tháng trước 931 11 tháng trước 930 1 năm trước 929 1 năm trước 928 1 năm trước 927 1 năm trước 926 1 năm trước 925 1 năm trước 924 1 năm trước 923 1 năm trước 922 1 năm trước 921 1 năm trước 920 1 năm trước 919 1 năm trước 918 1 năm trước 917 1 năm trước 916 1 năm trước 915 1 năm trước 914 1 năm trước 913 1 năm trước 912 1 năm trước 911 1 năm trước 910 1 năm trước 909 1 năm trước 908 1 năm trước 907 1 năm trước 906 1 năm trước 905 1 năm trước 904 1 năm trước 903 1 năm trước 902 1 năm trước 901 1 năm trước 900 1 năm trước 899 1 năm trước 898 1 năm trước 897 1 năm trước 896 1 năm trước 895 1 năm trước 894 1 năm trước 893 1 năm trước 892 1 năm trước 891 1 năm trước 890 1 năm trước 889 1 năm trước 888 1 năm trước 887 1 năm trước 886 1 năm trước 885 1 năm trước 884 1 năm trước 883 1 năm trước 882 1 năm trước 881 1 năm trước 880 1 năm trước 879 1 năm trước 878 1 năm trước 877 1 năm trước 876 1 năm trước 875 1 năm trước 874 1 năm trước 873 1 năm trước 872 1 năm trước 871 1 năm trước 870 1 năm trước 869 1 năm trước 868 1 năm trước 867 1 năm trước 866 1 năm trước 865 1 năm trước 864 1 năm trước 863 1 năm trước 862 1 năm trước 861 1 năm trước 860 1 năm trước 859 1 năm trước 858 1 năm trước 857 1 năm trước 856 1 năm trước 855 1 năm trước 854 1 năm trước 853 1 năm trước 852 1 năm trước 851 1 năm trước 850 1 năm trước 849 1 năm trước 848 1 năm trước 847 1 năm trước 846 1 năm trước 845 1 năm trước 844 1 năm trước 843 1 năm trước 842 1 năm trước 841 1 năm trước 840 1 năm trước 839 1 năm trước 838 1 năm trước 837 1 năm trước 836 1 năm trước 835 1 năm trước 834 1 năm trước 833 1 năm trước 832 1 năm trước 831 1 năm trước 830 1 năm trước 829 1 năm trước 828 1 năm trước 827 1 năm trước 826 1 năm trước 825 1 năm trước 824 1 năm trước 823 1 năm trước 822 1 năm trước 821 1 năm trước 820 1 năm trước 819 1 năm trước 818 1 năm trước 817 1 năm trước 816 1 năm trước 815 1 năm trước 814 1 năm trước 813 1 năm trước 812 1 năm trước 811 1 năm trước 810 1 năm trước 809 1 năm trước 808 1 năm trước 807 1 năm trước 806 1 năm trước 805 1 năm trước 804 1 năm trước 803 1 năm trước 802 1 năm trước 801 1 năm trước 800 1 năm trước 799 1 năm trước 798 1 năm trước 797 1 năm trước 796 1 năm trước 795 1 năm trước 794 1 năm trước 793 1 năm trước 792 1 năm trước 791 1 năm trước 790 1 năm trước 789 1 năm trước 788 1 năm trước 787 1 năm trước 786 1 năm trước 785 1 năm trước 784 1 năm trước 783 1 năm trước 782 1 năm trước 781 1 năm trước 780 1 năm trước 779 1 năm trước 778 1 năm trước 777 1 năm trước 776 1 năm trước 775 1 năm trước 774 1 năm trước 773 1 năm trước 772 1 năm trước 771 1 năm trước 770 1 năm trước 769 1 năm trước 768 1 năm trước 767 1 năm trước 766 1 năm trước 765 1 năm trước 764 1 năm trước 763 1 năm trước 762 1 năm trước 761 1 năm trước 760 1 năm trước 759 1 năm trước 758 1 năm trước 757 1 năm trước 756 1 năm trước 755 1 năm trước 754 1 năm trước 753 1 năm trước 752 1 năm trước 751 1 năm trước 750 1 năm trước 749 1 năm trước 748 1 năm trước 747 1 năm trước 746 1 năm trước 745 1 năm trước 744 1 năm trước 743 1 năm trước 742 1 năm trước 741 1 năm trước 740 1 năm trước 739 1 năm trước 738 1 năm trước 737 1 năm trước 736 1 năm trước 735 1 năm trước 734 1 năm trước 733 1 năm trước 732 1 năm trước 731 1 năm trước 730 1 năm trước 729 1 năm trước 728 1 năm trước 727.2 1 năm trước 727 1 năm trước 726 1 năm trước 725 1 năm trước 724 1 năm trước 723 1 năm trước 722 1 năm trước 721 1 năm trước 720 1 năm trước 719 1 năm trước 718 1 năm trước 717 1 năm trước 716 1 năm trước 715 1 năm trước 714 1 năm trước 713 1 năm trước 712 1 năm trước 711 1 năm trước 710 1 năm trước 709 1 năm trước 708 1 năm trước 707 1 năm trước 706 1 năm trước 705 1 năm trước 704 1 năm trước 703 1 năm trước 702 1 năm trước 701 1 năm trước 700 1 năm trước 699 1 năm trước 698 1 năm trước 697 1 năm trước 696 1 năm trước 695 1 năm trước 694 1 năm trước 693 1 năm trước 692 1 năm trước 691 1 năm trước 690 1 năm trước 689 1 năm trước 688 1 năm trước 687 1 năm trước 686 1 năm trước 685 1 năm trước 684 1 năm trước 683 1 năm trước 682 1 năm trước 681 1 năm trước 680 1 năm trước 679 1 năm trước 678 1 năm trước 677 1 năm trước 676 1 năm trước 675 1 năm trước 674 1 năm trước 673 1 năm trước 672 1 năm trước 671 1 năm trước 670 1 năm trước 669 1 năm trước 668 1 năm trước 667 1 năm trước 666 1 năm trước 665 1 năm trước 664 1 năm trước 663 1 năm trước 662 1 năm trước 661 1 năm trước 660 1 năm trước 659 1 năm trước 658 1 năm trước 657 1 năm trước 656 1 năm trước 655 1 năm trước 654 1 năm trước 653 1 năm trước 652 1 năm trước 651 1 năm trước 650 1 năm trước 649 1 năm trước 648 1 năm trước 647 1 năm trước 646 1 năm trước 645 1 năm trước 644 1 năm trước 643 1 năm trước 642 1 năm trước 641 1 năm trước 640 1 năm trước 639 1 năm trước 638 1 năm trước 637 1 năm trước 636 1 năm trước 635 1 năm trước 634 1 năm trước 633 1 năm trước 632 1 năm trước 631 1 năm trước 630 1 năm trước 629 1 năm trước 628 1 năm trước 627 1 năm trước 626 1 năm trước 625 1 năm trước 624 1 năm trước 623 1 năm trước 622 1 năm trước 621 1 năm trước 620 1 năm trước 619 1 năm trước 618 1 năm trước 617 1 năm trước 616 1 năm trước 615 1 năm trước 614 1 năm trước 613 1 năm trước 612 1 năm trước 611 1 năm trước 610 1 năm trước 609 1 năm trước 608 1 năm trước 607 1 năm trước 606 1 năm trước 605 1 năm trước 604 1 năm trước 603 1 năm trước 602 1 năm trước 601 1 năm trước 600 1 năm trước 599 1 năm trước 598 1 năm trước 597 1 năm trước 596 1 năm trước 595 1 năm trước 594 1 năm trước 593 1 năm trước 592 1 năm trước 591 1 năm trước 590 1 năm trước 589 1 năm trước 588 1 năm trước 587 1 năm trước 586 1 năm trước 585 1 năm trước 584 1 năm trước 583 1 năm trước 582 1 năm trước 581 1 năm trước 580 1 năm trước 579 1 năm trước 578 1 năm trước 577 1 năm trước 576 1 năm trước 575 1 năm trước 574 1 năm trước 573 1 năm trước 572 1 năm trước 571 1 năm trước 570 1 năm trước 569 1 năm trước 568 1 năm trước 567 1 năm trước 566 1 năm trước 565 1 năm trước 564 1 năm trước 563 1 năm trước 562 1 năm trước 561 1 năm trước 560 1 năm trước 559 1 năm trước 558 1 năm trước 557 1 năm trước 556 1 năm trước 555 1 năm trước 554 1 năm trước 553 1 năm trước 552 1 năm trước 551 1 năm trước 550 1 năm trước 549 1 năm trước 548 1 năm trước 547 1 năm trước 546 1 năm trước 545 1 năm trước 544 1 năm trước 543 1 năm trước 542 1 năm trước 541 1 năm trước 540 1 năm trước 539 1 năm trước 538 1 năm trước 537 1 năm trước 536 1 năm trước 535 1 năm trước 534 1 năm trước 533 1 năm trước 532 1 năm trước 531 1 năm trước 530 1 năm trước 529 1 năm trước 528 1 năm trước 527 1 năm trước 526 1 năm trước 525 1 năm trước 524 1 năm trước 523 1 năm trước 522 1 năm trước 521 1 năm trước 520 1 năm trước 519 1 năm trước 518 1 năm trước 517 1 năm trước 516 1 năm trước 515 1 năm trước 514 1 năm trước 513 1 năm trước 512 1 năm trước 511 1 năm trước 510 1 năm trước 509 1 năm trước 508 1 năm trước 507 1 năm trước 506 1 năm trước 505 1 năm trước 504 1 năm trước 503 1 năm trước 502 1 năm trước 501 1 năm trước 500 1 năm trước 499 1 năm trước 498 1 năm trước 497 1 năm trước 496 1 năm trước 495 1 năm trước 494 1 năm trước 493 1 năm trước 492 1 năm trước 491 1 năm trước 490 1 năm trước 489 1 năm trước 488 1 năm trước 487 1 năm trước 486 1 năm trước 485 1 năm trước 484 1 năm trước 483 1 năm trước 482 1 năm trước 481 1 năm trước 480 1 năm trước 479 1 năm trước 478 1 năm trước 477 1 năm trước 476 1 năm trước 475 1 năm trước 474 1 năm trước 473 1 năm trước 472 1 năm trước 471 1 năm trước 470 1 năm trước 469 1 năm trước 468 1 năm trước 467 1 năm trước 466 1 năm trước 465 1 năm trước 464 1 năm trước 463 1 năm trước 462 1 năm trước 461 1 năm trước 460 1 năm trước 459 1 năm trước 458 1 năm trước 457 1 năm trước 456 1 năm trước 455 1 năm trước 454 1 năm trước 453 1 năm trước 452 1 năm trước 451 1 năm trước 450 1 năm trước 449 1 năm trước 448 1 năm trước 447 1 năm trước 446 1 năm trước 445 1 năm trước 444 1 năm trước 442 1 năm trước 441 1 năm trước 440 1 năm trước 439 1 năm trước 438 1 năm trước 437 1 năm trước 436 1 năm trước 435 1 năm trước 434 1 năm trước 433 1 năm trước 432 1 năm trước 431 1 năm trước 430 1 năm trước 429 1 năm trước 428 1 năm trước 427 1 năm trước 426 1 năm trước 425 1 năm trước 424 1 năm trước 423 1 năm trước 422 1 năm trước 421 1 năm trước 420 1 năm trước 419 1 năm trước 418 1 năm trước 417 1 năm trước 416 1 năm trước 415 1 năm trước 414 1 năm trước 412 1 năm trước 411 1 năm trước 410.5 1 năm trước 410 1 năm trước 409 1 năm trước 408 1 năm trước 407 1 năm trước 406 1 năm trước 405 1 năm trước 404 1 năm trước 403 1 năm trước 402 1 năm trước 401 1 năm trước 400 1 năm trước 399 1 năm trước 398 1 năm trước 397 1 năm trước 396 1 năm trước 395 1 năm trước 394 1 năm trước 393 1 năm trước 392 1 năm trước 391 1 năm trước 390 1 năm trước 389 1 năm trước 388 1 năm trước 387 1 năm trước 386 1 năm trước 385 1 năm trước 384 1 năm trước 383 1 năm trước 382 1 năm trước 381 1 năm trước 380 1 năm trước 379 1 năm trước 378 1 năm trước 377 1 năm trước 376 1 năm trước 375 1 năm trước 374 1 năm trước 373 1 năm trước 372 1 năm trước 371 1 năm trước 370 1 năm trước 369 1 năm trước 368 1 năm trước 367 1 năm trước 366 1 năm trước 365 1 năm trước 364 1 năm trước 363 1 năm trước 362 1 năm trước 361 1 năm trước 360 1 năm trước 359 1 năm trước 358 1 năm trước 357 1 năm trước 356 1 năm trước 355 1 năm trước 354 1 năm trước 353 1 năm trước 352 1 năm trước 351 1 năm trước 350 1 năm trước 349 1 năm trước 348 1 năm trước 347 1 năm trước 346.5 1 năm trước 346 1 năm trước 345 1 năm trước 344 1 năm trước 343 1 năm trước 342 1 năm trước 341 1 năm trước 340 1 năm trước 339 1 năm trước 338 1 năm trước 337 1 năm trước 336 1 năm trước 335 1 năm trước 334 1 năm trước 333 1 năm trước 332 1 năm trước 331 1 năm trước 330 1 năm trước 329 1 năm trước 328 1 năm trước 327 1 năm trước 326 1 năm trước 325 1 năm trước 324 1 năm trước 323 1 năm trước 322 1 năm trước 321 1 năm trước 320 1 năm trước 319 1 năm trước 318 1 năm trước 317 1 năm trước 316 1 năm trước 315 1 năm trước 314 1 năm trước 313 1 năm trước 312 1 năm trước 311 1 năm trước 310 1 năm trước 309 1 năm trước 308 1 năm trước 307 1 năm trước 306 1 năm trước 305 1 năm trước 304 1 năm trước 303 1 năm trước 302 1 năm trước 301 1 năm trước 300 1 năm trước 299 1 năm trước 298 1 năm trước 297 1 năm trước 296 1 năm trước 295 1 năm trước 294 1 năm trước 293 1 năm trước 292 1 năm trước 291 1 năm trước 290 1 năm trước 289 1 năm trước 288 1 năm trước 287 1 năm trước 286 1 năm trước 285 1 năm trước 284 1 năm trước 283 1 năm trước 282 1 năm trước 281 1 năm trước 280 1 năm trước 279 1 năm trước 278 1 năm trước 277 1 năm trước 276 1 năm trước 275 1 năm trước 274 1 năm trước 273 1 năm trước 272 1 năm trước 271 1 năm trước 270 1 năm trước 269 1 năm trước 268 1 năm trước 267 1 năm trước 266 1 năm trước 265 1 năm trước 264 1 năm trước 263 1 năm trước 262 1 năm trước 261 1 năm trước 260 1 năm trước 259 1 năm trước 258 1 năm trước 257 1 năm trước 256 1 năm trước 255 1 năm trước 254 1 năm trước 253 1 năm trước 252 1 năm trước 251 1 năm trước 250 1 năm trước 249 1 năm trước 248 1 năm trước 247 1 năm trước 246 1 năm trước 245 1 năm trước 244 1 năm trước 243 1 năm trước 242 1 năm trước 241 1 năm trước 240 1 năm trước 239 1 năm trước 238 1 năm trước 237 1 năm trước 236 1 năm trước 235 1 năm trước 234 1 năm trước 233 1 năm trước 232 1 năm trước 231 1 năm trước 230 1 năm trước 229 1 năm trước 228 1 năm trước 227 1 năm trước 226 1 năm trước 225 1 năm trước 224 1 năm trước 223 1 năm trước 222 1 năm trước 221 1 năm trước 220 1 năm trước 219 1 năm trước 218 1 năm trước 217 1 năm trước 216 1 năm trước 215 1 năm trước 214 1 năm trước 213 1 năm trước 212 1 năm trước 211 1 năm trước 210 1 năm trước 209 1 năm trước 208 1 năm trước 207 1 năm trước 206 1 năm trước 205 1 năm trước 204 1 năm trước 203 1 năm trước 202 1 năm trước 201 1 năm trước 200 1 năm trước 199 1 năm trước 198 1 năm trước 197 1 năm trước 196 1 năm trước 195 1 năm trước 194 1 năm trước 193 1 năm trước 192 1 năm trước 191 1 năm trước 190 1 năm trước 189 1 năm trước 188 1 năm trước 187 1 năm trước 186 1 năm trước 185 1 năm trước 184 1 năm trước 183 1 năm trước 182 1 năm trước 181 1 năm trước 180 1 năm trước 179 1 năm trước 178 1 năm trước 177 1 năm trước 176 1 năm trước 175 1 năm trước 174 1 năm trước 173 1 năm trước 172 1 năm trước 171 1 năm trước 170 1 năm trước 169 1 năm trước 168 1 năm trước 167 1 năm trước 166 1 năm trước 165 1 năm trước 164 1 năm trước 163 1 năm trước 162 1 năm trước 161 1 năm trước 160 1 năm trước 159 1 năm trước 158 1 năm trước 157 1 năm trước 156 1 năm trước 155 1 năm trước 154 1 năm trước 153 1 năm trước 152 1 năm trước 151 1 năm trước 150 1 năm trước 149 1 năm trước 148 1 năm trước 147 1 năm trước 146 1 năm trước 145 1 năm trước 144 1 năm trước 143 1 năm trước 142 1 năm trước 141 1 năm trước 140 1 năm trước 139 1 năm trước 138 1 năm trước 137 1 năm trước 136 1 năm trước 135 1 năm trước 134 1 năm trước 133 1 năm trước 132 1 năm trước 131 1 năm trước 130 1 năm trước 129 1 năm trước 128 1 năm trước 127 1 năm trước 126 1 năm trước 125 1 năm trước 124 1 năm trước 123 1 năm trước 122 1 năm trước 121 1 năm trước 120 1 năm trước 119 1 năm trước 118 1 năm trước 117 1 năm trước 116 1 năm trước 115 1 năm trước 114 1 năm trước 113 1 năm trước 112 1 năm trước 111 1 năm trước 110 1 năm trước 109 1 năm trước 108 1 năm trước 107 1 năm trước 106 1 năm trước 105 1 năm trước 104 1 năm trước 103 1 năm trước 102 1 năm trước 101 1 năm trước 100 1 năm trước 99 1 năm trước 98 1 năm trước 97 1 năm trước 96 1 năm trước 95 1 năm trước 94 1 năm trước 93 1 năm trước 92 1 năm trước 91 1 năm trước 90 1 năm trước 89 1 năm trước 88 1 năm trước 87 1 năm trước 86 1 năm trước 85 1 năm trước 84 1 năm trước 83 1 năm trước 82 1 năm trước 81 1 năm trước 80 1 năm trước 79 1 năm trước 78 1 năm trước 77 1 năm trước 76 1 năm trước 75 1 năm trước 74 1 năm trước 73 1 năm trước 72 1 năm trước 71 1 năm trước 70 1 năm trước 69 1 năm trước 68 1 năm trước 67 1 năm trước 66 1 năm trước 65 1 năm trước 64 1 năm trước 63 1 năm trước 62 1 năm trước 61 1 năm trước 60 1 năm trước 59 1 năm trước 58 1 năm trước 57 1 năm trước 56 1 năm trước 55 1 năm trước 54 1 năm trước 53 1 năm trước 52 1 năm trước 51 1 năm trước 50 1 năm trước 49 1 năm trước 48 1 năm trước 47 1 năm trước 46 1 năm trước 45 1 năm trước 44 1 năm trước 43 1 năm trước 42 1 năm trước 41 1 năm trước 40 1 năm trước 39 1 năm trước 38 1 năm trước 37 1 năm trước 36 1 năm trước 35 1 năm trước 34 1 năm trước 33 1 năm trước 32 1 năm trước 31 1 năm trước 30 1 năm trước 29 1 năm trước 28 1 năm trước 27 1 năm trước 26 1 năm trước 25 1 năm trước 24 1 năm trước 23 1 năm trước 22 1 năm trước 21 1 năm trước 20 1 năm trước 19 1 năm trước 18 1 năm trước 17 1 năm trước 16 1 năm trước 15 1 năm trước 14 1 năm trước 13 1 năm trước 12 1 năm trước 11 1 năm trước 10 1 năm trước 9 1 năm trước 8 1 năm trước 7 1 năm trước 6 1 năm trước 5 1 năm trước 4 1 năm trước 3 1 năm trước 2 1 năm trước 1 1 năm trước

Nội dung

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo. Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.

Đọc Truyện Võ Luyện Đỉnh Phong

Xem truyện tiếng việt