Vào Ngày Mạt Thế Nhặt Được Hệ Thống

Vào Ngày Mạt Thế Nhặt Được Hệ Thống
Tên khác
Ta Ở Tận Thế Nhặt Thuộc Tính
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
NaN - 4 lượt đánh giá
Cập nhập
7 ngày trước

Danh sách chap

75 7 ngày trước 74 7 ngày trước 73 24 ngày trước 72 24 ngày trước 71 24 ngày trước 70 24 ngày trước 69 1 tháng trước 68 1 tháng trước 67 1 tháng trước 66 1 tháng trước 65 1 tháng trước 64 1 tháng trước 63 2 tháng trước 62 2 tháng trước 61 2 tháng trước 60 2 tháng trước 59 2 tháng trước 58 2 tháng trước 57 2 tháng trước 56 2 tháng trước 55 2 tháng trước 54 3 tháng trước 53 3 tháng trước 52 3 tháng trước 51 3 tháng trước 50 3 tháng trước 49 3 tháng trước 48 3 tháng trước 47 3 tháng trước 46 4 tháng trước 45 4 tháng trước 44 4 tháng trước 43 4 tháng trước 42 4 tháng trước 41 4 tháng trước 40 4 tháng trước 39 4 tháng trước 38 4 tháng trước 37 4 tháng trước 36 4 tháng trước 35 4 tháng trước 34 4 tháng trước 33 4 tháng trước 32 5 tháng trước 31 5 tháng trước 30 5 tháng trước 29 5 tháng trước 28 5 tháng trước 27 5 tháng trước 26 5 tháng trước 25 5 tháng trước 24 5 tháng trước 23 6 tháng trước 22 6 tháng trước 21 6 tháng trước 20 6 tháng trước 19 6 tháng trước 18 6 tháng trước 17 6 tháng trước 16 6 tháng trước 15 6 tháng trước 14 6 tháng trước 13 6 tháng trước 12 6 tháng trước 11 6 tháng trước 10 6 tháng trước 9 6 tháng trước 8 7 tháng trước 7 7 tháng trước 6 7 tháng trước 5 7 tháng trước 4 7 tháng trước 3 7 tháng trước 2 7 tháng trước 1 7 tháng trước 0 7 tháng trước

Nội dung

Ngày tận thế, mọi người đều gặp nguy hiểm. Quản trị viên thường trú Dương Hạo buộc phải ra ngoài cầu sinh, nhưng trong lúc nguy cấp tìm thấy "hệ thống nhặt thuộc tính". "Tôi nhặt thuộc tính lực lượng, lực lượng +1; nhặt thuộc tính tốc độ, tốc độ +1." "Tôi nhặt thuộc tính biến dị, thức tỉnh huyết mạch!" "Từ hôm nay, thức ăn, người đẹp, đất dưới chân đều là của tôi! ”Dương Hạo điên cuồng hét lên. Kể từ đó, xác chết của dị nhân, quái thú tiến hóa và thi thể người cổ võ chất đống dưới chân bắt đầu t

Đọc Truyện Vào Ngày Mạt Thế Nhặt Được Hệ Thống

Xem truyện Ta Ở Tận Thế Nhặt Thuộc Tính tiếng việt