Tôi Là Lính Mới

Tôi Là Lính Mới
Tên khác
Trở Lại Làm Tân Thủ
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
9.1 - 42 lượt đánh giá
Cập nhập
6 ngày trước

Danh sách chap

79 6 ngày trước 78 14 ngày trước 77 20 ngày trước 76 20 ngày trước 75 1 tháng trước 74 1 tháng trước 73 1 tháng trước 72 1 tháng trước 71 1 tháng trước 70 1 tháng trước 69 2 tháng trước 68 2 tháng trước 67 2 tháng trước 66 3 tháng trước 65 3 tháng trước 64 3 tháng trước 63 3 tháng trước 62 4 tháng trước 61 4 tháng trước 60 4 tháng trước 59 4 tháng trước 58 5 tháng trước 57 5 tháng trước 56 5 tháng trước 55 5 tháng trước 54 6 tháng trước 53 6 tháng trước 52 6 tháng trước 51 6 tháng trước 50 7 tháng trước 49 7 tháng trước 48 7 tháng trước 47 7 tháng trước 46 7 tháng trước 45 8 tháng trước 44 8 tháng trước 43 8 tháng trước 42 8 tháng trước 41 9 tháng trước 40 9 tháng trước 39 9 tháng trước 38 9 tháng trước 37 9 tháng trước 36 10 tháng trước 35 10 tháng trước 34 10 tháng trước 33 11 tháng trước 32 11 tháng trước 31 11 tháng trước 30 11 tháng trước 29 11 tháng trước 28 1 năm trước 27 1 năm trước 26 1 năm trước 25 1 năm trước 24 1 năm trước 23 1 năm trước 22 1 năm trước 21 1 năm trước 20 1 năm trước 19 1 năm trước 18 1 năm trước 17 1 năm trước 16 1 năm trước 15 1 năm trước 14 1 năm trước 13 1 năm trước 12 1 năm trước 11 1 năm trước 10 1 năm trước 9 1 năm trước 8 1 năm trước 7 1 năm trước 6 1 năm trước 5 1 năm trước 4 1 năm trước 3 1 năm trước 2 1 năm trước 1 1 năm trước 0 1 năm trước

Nội dung

15 năm cho đến khi kết thúc trò chơi. Duy nhất chỉ có tôi biết cái kết. ‘Tôi như là một món đồ cổ’.

Đọc Truyện Tôi Là Lính Mới

Xem truyện Trở Lại Làm Tân Thủ tiếng việt