Thái Hậu Quân Hạ Thần

Thái Hậu Quân Hạ Thần
Tên khác
Tôi Thần Dưới Váy Thái Hậu
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
NaN - 2 lượt đánh giá
Cập nhập
4 ngày trước

Danh sách chap

104 4 ngày trước 103 5 ngày trước 102 11 ngày trước 101 15 ngày trước 100 18 ngày trước 99 22 ngày trước 98 26 ngày trước 97 29 ngày trước 96 29 ngày trước 95 1 tháng trước 94 1 tháng trước 93 1 tháng trước 92 1 tháng trước 91 1 tháng trước 90 1 tháng trước 89 1 tháng trước 88 2 tháng trước 87 2 tháng trước 86 2 tháng trước 85 2 tháng trước 84 2 tháng trước 83 2 tháng trước 82 2 tháng trước 81 2 tháng trước 80 2 tháng trước 79 3 tháng trước 78 3 tháng trước 77 3 tháng trước 76 3 tháng trước 75 3 tháng trước 74 3 tháng trước 73 3 tháng trước 72 3 tháng trước 71 3 tháng trước 70 3 tháng trước 69 3 tháng trước 68 3 tháng trước 67 3 tháng trước 66 3 tháng trước 65 3 tháng trước 64 3 tháng trước 63 3 tháng trước 62 5 tháng trước 61 5 tháng trước 0 5 tháng trước 60 5 tháng trước 59 5 tháng trước 58 5 tháng trước 57 5 tháng trước 56 5 tháng trước 55 5 tháng trước 54 5 tháng trước 53 5 tháng trước 52 5 tháng trước 51 5 tháng trước 50 5 tháng trước 49 5 tháng trước 48 5 tháng trước 47 5 tháng trước 46 6 tháng trước 45 6 tháng trước 44 6 tháng trước 43 6 tháng trước 42 6 tháng trước 41 7 tháng trước 40 7 tháng trước 39 7 tháng trước 38 7 tháng trước 37 7 tháng trước 36 7 tháng trước 35 7 tháng trước 34 7 tháng trước 33 8 tháng trước 32 8 tháng trước 31 8 tháng trước 30 8 tháng trước 29 8 tháng trước 28 8 tháng trước 22 8 tháng trước 27 8 tháng trước 26 8 tháng trước 25 8 tháng trước 24 8 tháng trước 23 8 tháng trước 21 9 tháng trước 20 9 tháng trước 19 9 tháng trước 18 9 tháng trước 17 9 tháng trước 16 9 tháng trước 15 9 tháng trước 14 9 tháng trước 13.2 9 tháng trước 13.1 9 tháng trước 13 10 tháng trước 12.2 10 tháng trước 12.1 10 tháng trước 11.1 10 tháng trước 11.2 10 tháng trước 10.2 10 tháng trước 10.1 10 tháng trước 9.2 10 tháng trước 9.1 10 tháng trước 8.2 10 tháng trước 8 10 tháng trước 7.2 10 tháng trước 7.1 10 tháng trước 6 10 tháng trước 5 10 tháng trước 4 10 tháng trước 3 10 tháng trước 2 10 tháng trước 1 10 tháng trước

Nội dung

Lúc trước hắn là bạo quân hỉ nộ thất thường, ngày nay hắn lại dưới thân nàng, trở thành trong số dàn nam sủng! Bạo quân như hắn vẫn cho rằng người mà hắn ngày đêm độc sủng tình thân ý mật với hắn, là một đóa hoa kiều nhỏ bé yếu đuối mỏng manh. Kết quả sau khi băng hà, nàng quản triều chính, có dàn hậu cung, thoải mái phóng đãng, còn hắn, lại trọng sinh trở thành nam sủng của nàng…??

Đọc Truyện Thái Hậu Quân Hạ Thần

Xem truyện Tôi Thần Dưới Váy Thái Hậu tiếng việt