Phi Lôi Đạo

Phi Lôi Đạo
Tên khác
Phi Lôi Đao Thuật
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
9.6 - 32 lượt đánh giá
Cập nhập
8 ngày trước

Danh sách chap

106 8 ngày trước 105 15 ngày trước 104 21 ngày trước 78-1 21 ngày trước 103 1 tháng trước 102 1 tháng trước 101 1 tháng trước 100 1 tháng trước 99 2 tháng trước 98 2 tháng trước 97 2 tháng trước 96 2 tháng trước 95 2 tháng trước 94 3 tháng trước 93 3 tháng trước 92 4 tháng trước 91 4 tháng trước 90 5 tháng trước 89 5 tháng trước 88 5 tháng trước 87 5 tháng trước 86 6 tháng trước 85 7 tháng trước 84 7 tháng trước 83 7 tháng trước 82 7 tháng trước 81 7 tháng trước 80 8 tháng trước 79 8 tháng trước 78 8 tháng trước 77 8 tháng trước 76 8 tháng trước 75 9 tháng trước 74 9 tháng trước 73 9 tháng trước 72 9 tháng trước 71 10 tháng trước 70 10 tháng trước 69 10 tháng trước 68 11 tháng trước 67 11 tháng trước 66 11 tháng trước 65 11 tháng trước 64 11 tháng trước 63 11 tháng trước 62 11 tháng trước 61 11 tháng trước 60 11 tháng trước 59 1 năm trước 58 1 năm trước 57 1 năm trước 56 1 năm trước 55 1 năm trước 54 1 năm trước 53 1 năm trước 52 1 năm trước 51 1 năm trước 50 1 năm trước 49 1 năm trước 48 1 năm trước 47 1 năm trước 46 1 năm trước 45 1 năm trước 44 1 năm trước 43 1 năm trước 42 1 năm trước 41 1 năm trước 40 1 năm trước 39 1 năm trước 38 1 năm trước 37 1 năm trước 36 1 năm trước 35 1 năm trước 34 1 năm trước 33 1 năm trước 32 1 năm trước 31 1 năm trước 30 1 năm trước 29 1 năm trước 28 1 năm trước 27 1 năm trước 26 1 năm trước 25 1 năm trước 24 1 năm trước 23 1 năm trước 22 1 năm trước 21 1 năm trước 20 1 năm trước 19 1 năm trước 18 1 năm trước 17 1 năm trước 16 1 năm trước 15 1 năm trước 14 1 năm trước 13 1 năm trước 12 1 năm trước 11 1 năm trước 10 1 năm trước 9 1 năm trước 8 1 năm trước 7 1 năm trước 6 1 năm trước 5 1 năm trước 4 1 năm trước 3 1 năm trước 2 1 năm trước 1 1 năm trước

Nội dung

Cậu bé mồ côi Ryu-Yeon có thể điêu khắc gỗ thành những tác phẩm điêu khắc phức tạp tuyệt vời. Một ngày nọ, sau khi hoàn thành tác phẩm điêu khắc bức tượng cha mẹ mình, cậu gặp một người đàn ông lớn tuổi bí ẩn. Ông ta rất ấn tượng với tác phẩm điêu khắc của cậu.

Đọc Truyện Phi Lôi Đạo

Xem truyện Phi Lôi Đao Thuật tiếng việt