Nguyên Long

Nguyên Long
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
8.6 - 31 lượt đánh giá
Cập nhập
2 ngày trước

Danh sách chap

276 2 ngày trước 275 2 ngày trước 274 2 ngày trước 273 10 ngày trước 272 16 ngày trước 271 17 ngày trước 270 23 ngày trước 269 23 ngày trước 268 1 tháng trước 267 1 tháng trước 266 1 tháng trước 265 1 tháng trước 264 1 tháng trước 263 1 tháng trước 262 1 tháng trước 261 1 tháng trước 260 1 tháng trước 259 1 tháng trước 258 1 tháng trước 257 1 tháng trước 256 1 tháng trước 255 1 tháng trước 254 1 tháng trước 253 2 tháng trước 252 2 tháng trước 251 2 tháng trước 250 2 tháng trước 249 2 tháng trước 248 2 tháng trước 247 2 tháng trước 246 2 tháng trước 245 2 tháng trước 244 2 tháng trước 243 3 tháng trước 242 3 tháng trước 241 3 tháng trước 240 3 tháng trước 239 3 tháng trước 238 3 tháng trước 237 3 tháng trước 236 3 tháng trước 235 3 tháng trước 234 3 tháng trước 233 3 tháng trước 232 3 tháng trước 231 3 tháng trước 230 3 tháng trước 229 3 tháng trước 228 4 tháng trước 227 4 tháng trước 226 4 tháng trước 225 4 tháng trước 224 4 tháng trước 223 4 tháng trước 222 4 tháng trước 221 4 tháng trước 220 4 tháng trước 219 4 tháng trước 218 4 tháng trước 217 4 tháng trước 216 4 tháng trước 215 5 tháng trước 214 5 tháng trước 213 5 tháng trước 212 5 tháng trước 211 5 tháng trước 210 5 tháng trước 209 5 tháng trước 208 5 tháng trước 207 5 tháng trước 206 5 tháng trước 205 5 tháng trước 204 5 tháng trước 203 5 tháng trước 202 6 tháng trước 201 6 tháng trước 200 6 tháng trước 199 6 tháng trước 198 6 tháng trước 197 6 tháng trước 196 6 tháng trước 195 6 tháng trước 194 6 tháng trước 193 6 tháng trước 192 6 tháng trước 191 6 tháng trước 190 7 tháng trước 189 7 tháng trước 188 7 tháng trước 187 7 tháng trước 186 7 tháng trước 185 7 tháng trước 184 7 tháng trước 183 7 tháng trước 182 7 tháng trước 181 8 tháng trước 180 8 tháng trước 179 8 tháng trước 178 8 tháng trước 177 8 tháng trước 176 8 tháng trước 175 8 tháng trước 174 8 tháng trước 173 8 tháng trước 172 9 tháng trước 171 9 tháng trước 170 9 tháng trước 169 9 tháng trước 168 9 tháng trước 167 9 tháng trước 166 9 tháng trước 165 9 tháng trước 164 10 tháng trước 163 10 tháng trước 162 10 tháng trước 161 10 tháng trước 160 10 tháng trước 159 10 tháng trước 158 10 tháng trước 157 10 tháng trước 156 10 tháng trước 155 10 tháng trước 154 10 tháng trước 153 10 tháng trước 152 10 tháng trước 151 10 tháng trước 150 11 tháng trước 149 11 tháng trước 148 11 tháng trước 147 11 tháng trước 146 11 tháng trước 145 11 tháng trước 144 11 tháng trước 143 11 tháng trước 142 1 năm trước 141 1 năm trước 140 1 năm trước 140 1 năm trước 139-1 1 năm trước 139 1 năm trước 138 1 năm trước 137 1 năm trước 136 1 năm trước 135 1 năm trước 134 1 năm trước 133 1 năm trước 132 1 năm trước 131 1 năm trước 130 1 năm trước 129 1 năm trước 128 1 năm trước 127 1 năm trước 126 1 năm trước 125 1 năm trước 124 1 năm trước 123 1 năm trước 122 1 năm trước 121 1 năm trước 120 1 năm trước 119 1 năm trước 118 1 năm trước 117 1 năm trước 116 1 năm trước 115 1 năm trước 114 1 năm trước 113 1 năm trước 112 1 năm trước 111 1 năm trước 110 1 năm trước 109 1 năm trước 108 1 năm trước 107 1 năm trước 106 1 năm trước 105-1 1 năm trước 105 1 năm trước 104 1 năm trước 103 1 năm trước 102 1 năm trước 101-1 1 năm trước 101 1 năm trước 100 1 năm trước 99-1 1 năm trước 99 1 năm trước 98 1 năm trước 97 1 năm trước 96 1 năm trước 95-1 1 năm trước 95 1 năm trước 94 1 năm trước 93 1 năm trước 92 1 năm trước 91 1 năm trước 90 1 năm trước 89 1 năm trước 88 1 năm trước 87 1 năm trước 86 1 năm trước 85 1 năm trước 84 1 năm trước 83 1 năm trước 82 1 năm trước 81 1 năm trước 80 1 năm trước 79 1 năm trước 78 1 năm trước 77 1 năm trước 76 1 năm trước 75 1 năm trước 74 1 năm trước 73 1 năm trước 72 1 năm trước 71 1 năm trước 70 1 năm trước 69 1 năm trước 68 1 năm trước 67 1 năm trước 66 1 năm trước 65 1 năm trước 64 1 năm trước 63 1 năm trước 62 1 năm trước 61 1 năm trước 60 1 năm trước 59 1 năm trước 58 1 năm trước 57 1 năm trước 56 1 năm trước 55 1 năm trước 54 1 năm trước 53 1 năm trước 52 1 năm trước 51 1 năm trước 50 1 năm trước 49 1 năm trước 48 1 năm trước 47 1 năm trước 46 1 năm trước 45 1 năm trước 44 1 năm trước 43 1 năm trước 42 1 năm trước 41 1 năm trước 40 1 năm trước 39 1 năm trước 38 1 năm trước 37 1 năm trước 36 1 năm trước 35 1 năm trước 34 1 năm trước 33 1 năm trước 32 1 năm trước 31 1 năm trước 30 1 năm trước 29 1 năm trước 28 1 năm trước 27 1 năm trước 26 1 năm trước 25 1 năm trước 24 1 năm trước 23 1 năm trước 22 1 năm trước 21 1 năm trước 20 1 năm trước 19 1 năm trước 18 1 năm trước 17 1 năm trước 16 1 năm trước 15 1 năm trước 14 1 năm trước 13 1 năm trước 12 1 năm trước 11 1 năm trước 10 1 năm trước 9 1 năm trước 8 1 năm trước 7 1 năm trước 6 1 năm trước 5 1 năm trước 4 1 năm trước 3 1 năm trước 2 1 năm trước 1 1 năm trước 0 1 năm trước

Nội dung

Nguyên Hồn thế giới, huyền huyễn thần kỳ, gia tộc bộc phát, tông môn đứng vững, cường giả phân ra, cao thủ như mây.Vương bài tay đánh lén Vương Thắng xuyên qua đến Nguyên Hồn thế giới, đâm đầu vào không đủ tư cách nhất cá chép tàn hồn, thành người gặp người bắt nạt phế vật. Ta tới là giết người, không phải đến bị các ngươi cười nhạo.

Đọc Truyện Nguyên Long

Xem truyện tiếng việt