Ma Vương Thất Nghiệp

Ma Vương Thất Nghiệp
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
9.2 - 18 lượt đánh giá
Cập nhập
4 ngày trước

Danh sách chap

221 4 ngày trước 220 8 ngày trước 219 11 ngày trước 218 13 ngày trước 217 13 ngày trước 216 13 ngày trước 215 13 ngày trước 214 13 ngày trước 213 13 ngày trước 212 1 tháng trước 211 1 tháng trước 210 1 tháng trước 209 1 tháng trước 208 1 tháng trước 207 1 tháng trước 206 1 tháng trước 205 1 tháng trước 204 2 tháng trước 203 2 tháng trước 202 2 tháng trước 201 2 tháng trước 200 2 tháng trước 199 2 tháng trước 198 2 tháng trước 197 2 tháng trước 196 2 tháng trước 195 3 tháng trước 194 3 tháng trước 193 3 tháng trước 192 3 tháng trước 191 3 tháng trước 190 3 tháng trước 189 3 tháng trước 188 3 tháng trước 187 3 tháng trước 186 4 tháng trước 185 4 tháng trước 184 4 tháng trước 183 4 tháng trước 182 4 tháng trước 181 4 tháng trước 180 4 tháng trước 179 5 tháng trước 178 5 tháng trước 177 5 tháng trước 176 5 tháng trước 175 5 tháng trước 174 5 tháng trước 173 5 tháng trước 172 5 tháng trước 171 6 tháng trước 170 6 tháng trước 169 6 tháng trước 168 6 tháng trước 167 6 tháng trước 166 6 tháng trước 165 6 tháng trước 164 6 tháng trước 163 6 tháng trước 162 7 tháng trước 161 7 tháng trước 160 7 tháng trước 159 7 tháng trước 158 7 tháng trước 157 7 tháng trước 156 7 tháng trước 155 7 tháng trước 154 7 tháng trước 153 7 tháng trước 152 7 tháng trước 151 7 tháng trước 150 8 tháng trước 149 8 tháng trước 148 8 tháng trước 147 8 tháng trước 146 8 tháng trước 145 9 tháng trước 144 9 tháng trước 143 9 tháng trước 142 9 tháng trước 141 9 tháng trước 140 9 tháng trước 139 9 tháng trước 138 9 tháng trước 137 9 tháng trước 136 10 tháng trước 135 10 tháng trước 134 10 tháng trước 133 10 tháng trước 132 10 tháng trước 131 10 tháng trước 130 10 tháng trước 129 10 tháng trước 128 10 tháng trước 127 10 tháng trước 126 10 tháng trước 125 10 tháng trước 39 10 tháng trước 124 11 tháng trước 123 11 tháng trước 122 11 tháng trước 121 11 tháng trước 120 11 tháng trước 119 11 tháng trước 118 11 tháng trước 117 11 tháng trước 116 11 tháng trước 115 11 tháng trước 114 11 tháng trước 113 11 tháng trước 112 11 tháng trước 111 11 tháng trước 110 11 tháng trước 109 11 tháng trước 108 11 tháng trước 107 11 tháng trước 106 11 tháng trước 105 11 tháng trước 104 11 tháng trước 103 11 tháng trước 102 11 tháng trước 101 11 tháng trước 100 11 tháng trước 99 11 tháng trước 98 11 tháng trước 97 11 tháng trước 96 11 tháng trước 95 11 tháng trước 94 11 tháng trước 93 11 tháng trước 92 11 tháng trước 91 11 tháng trước 90 11 tháng trước 89 11 tháng trước 88 11 tháng trước 87 11 tháng trước 86 11 tháng trước 85 11 tháng trước 84 11 tháng trước 83 11 tháng trước 82 11 tháng trước 81 11 tháng trước 80 11 tháng trước 79 11 tháng trước 78 11 tháng trước 77 11 tháng trước 76 11 tháng trước 75 11 tháng trước 74 11 tháng trước 73 11 tháng trước 72 11 tháng trước 71 11 tháng trước 70 11 tháng trước 69 11 tháng trước 68 11 tháng trước 67 11 tháng trước 66 11 tháng trước 65 11 tháng trước 64 11 tháng trước 63 11 tháng trước 62 11 tháng trước 61 11 tháng trước 60 11 tháng trước 59 11 tháng trước 58 11 tháng trước 57 11 tháng trước 56 11 tháng trước 55 11 tháng trước 54 11 tháng trước 53 11 tháng trước 52 11 tháng trước 51 11 tháng trước 50 11 tháng trước 49 11 tháng trước 48 11 tháng trước 47 11 tháng trước 46 11 tháng trước 45 11 tháng trước 44 11 tháng trước 43 11 tháng trước 42 11 tháng trước 41 11 tháng trước 40 11 tháng trước 39.2 11 tháng trước 39.1 11 tháng trước 38 11 tháng trước 37 11 tháng trước 36 11 tháng trước 35.2 11 tháng trước 35.1 11 tháng trước 34.2 11 tháng trước 34.1 11 tháng trước 33.2 11 tháng trước 33.1 11 tháng trước 32.2 11 tháng trước 32.1 11 tháng trước 31.2 11 tháng trước 31.1 11 tháng trước 30 11 tháng trước 29 11 tháng trước 28.2 11 tháng trước 28.1 11 tháng trước 27.2 11 tháng trước 27.1 11 tháng trước 26 11 tháng trước 25.2 11 tháng trước 25.1 11 tháng trước 24 11 tháng trước 23 11 tháng trước 22 11 tháng trước 21.2 11 tháng trước 21.1 11 tháng trước 20 11 tháng trước 19 11 tháng trước 18 11 tháng trước 17 11 tháng trước 16 11 tháng trước 15 11 tháng trước 14 11 tháng trước 13 11 tháng trước 12 11 tháng trước 11 11 tháng trước 10 11 tháng trước 9 11 tháng trước 8 11 tháng trước 7 11 tháng trước 6 11 tháng trước 5 11 tháng trước 4 11 tháng trước 3 11 tháng trước 2 11 tháng trước 1.2 11 tháng trước 1.1 11 tháng trước

Nội dung

Ma vương "nguy hiểm" thất nghiệp gặp nữ hiệp xinh đẹp, oan gia ngõ hẹp cùng nhau lang thang... í lộn... phải nói là "nhân duyên kỳ ngộ cùng nhau phiêu lưu" cho nó sang. Truyện này raw ra chậm nên ad đợi nhiều rồi dịch luôn, đỡ mất công đang hay lại phải đợi, đợi đến chap mới lại quên mất chap cũ nói gì, mắc công cày lại từ đầu

Đọc Truyện Ma Vương Thất Nghiệp

Xem truyện tiếng việt