Luân Hồi Ác Nhân

Luân Hồi Ác Nhân
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
9.7 - 50 lượt đánh giá
Cập nhập
3 ngày trước

Danh sách chap

85 3 ngày trước 84 11 ngày trước 83 18 ngày trước 82 18 ngày trước 81 1 tháng trước 80 1 tháng trước 79 1 tháng trước 78 1 tháng trước 77 1 tháng trước 76 1 tháng trước 75 5 tháng trước 74 5 tháng trước 73 5 tháng trước 72 6 tháng trước 71 6 tháng trước 70 6 tháng trước 69 6 tháng trước 68 7 tháng trước 67 7 tháng trước 66 7 tháng trước 65 8 tháng trước 64 8 tháng trước 63 8 tháng trước 62 8 tháng trước 61 8 tháng trước 60 8 tháng trước 59 8 tháng trước 58 8 tháng trước 57 8 tháng trước 56 10 tháng trước 55 10 tháng trước 54 10 tháng trước 53 10 tháng trước 52 11 tháng trước 51 11 tháng trước 50 11 tháng trước 49 11 tháng trước 48 11 tháng trước 47 11 tháng trước 46 11 tháng trước 45 11 tháng trước 44 11 tháng trước 43 11 tháng trước 42 11 tháng trước 41 11 tháng trước 40 11 tháng trước 39 11 tháng trước 38 11 tháng trước 37 11 tháng trước 36 11 tháng trước 35 11 tháng trước 34 11 tháng trước 33 11 tháng trước 32 11 tháng trước 31 11 tháng trước 30 11 tháng trước 29 11 tháng trước 28 11 tháng trước 27 11 tháng trước 26 11 tháng trước 25 11 tháng trước 24 11 tháng trước 23 11 tháng trước 22 11 tháng trước 21 11 tháng trước 20 11 tháng trước 19 11 tháng trước 18 11 tháng trước 17 11 tháng trước 16 11 tháng trước 15 11 tháng trước 14 11 tháng trước 13 11 tháng trước 12 11 tháng trước 11 11 tháng trước 10 11 tháng trước 9 11 tháng trước 8 11 tháng trước 7 11 tháng trước 6 11 tháng trước 5 11 tháng trước 4 11 tháng trước 3 11 tháng trước 2 11 tháng trước 1 11 tháng trước

Nội dung

Jung-woo, người được tái sinh trong quá khứ và cố gắng chinh phục Murim, tiếp tục cuộc chinh phục của mình. Vì Shin-Ryong, người bị bỏ lại trong một vòng luân hồi cùng với anh ta, anh ta đã thất bại trong việc chinh phục Murim. Cuối cùng, ngay cả lần thử thứ năm cũng thất bại và anh được tái sinh vào thời hiện đại. Tái sinh vào thế giới hiện đại làm thay đổi niềm đam mê và ước mơ của Jung-woo. Anh ta tìm kiếm một trận chiến với một kẻ thù mạnh mẽ, nhưng anh ta quá mạnh đối với hầu hết. Đây là mộ

Đọc Truyện Luân Hồi Ác Nhân

Xem truyện tiếng việt