Girl And Science

Girl And Science
Tên khác
妹子与科学
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
NaN - 3 lượt đánh giá
Cập nhập
1 ngày trước

Danh sách chap

351 1 ngày trước 350 7 ngày trước 349 7 ngày trước 348 7 ngày trước 347 7 ngày trước 346 7 ngày trước 345 7 ngày trước 344 7 ngày trước 343 7 ngày trước 342 7 ngày trước 341 7 ngày trước 340 7 ngày trước 339 7 ngày trước 338 7 ngày trước 337 7 ngày trước 336 7 ngày trước 335 7 ngày trước 334 7 ngày trước 333 7 ngày trước 332 7 ngày trước 331 7 ngày trước 330 7 ngày trước 329 7 ngày trước 328 7 ngày trước 327 7 ngày trước 326 7 ngày trước 325 7 ngày trước 324 7 ngày trước 323 7 ngày trước 322 7 ngày trước 321 8 ngày trước 320 8 ngày trước 319 8 ngày trước 318 9 ngày trước 317 9 ngày trước 316 9 ngày trước 315 9 ngày trước 314 10 ngày trước 313 10 ngày trước 312 10 ngày trước 311 11 ngày trước 310 11 ngày trước 309 11 ngày trước 303 11 ngày trước 302 11 ngày trước 308 11 ngày trước 307 11 ngày trước 306 11 ngày trước 305 11 ngày trước 301 11 ngày trước 304 11 ngày trước 300 11 ngày trước 299 11 ngày trước 298 11 ngày trước 297 11 ngày trước 296 11 ngày trước 295 11 ngày trước 294 11 ngày trước 293 11 ngày trước 292 11 ngày trước 291 12 ngày trước 290 12 ngày trước 289 12 ngày trước 288 12 ngày trước 287 12 ngày trước 286 12 ngày trước 285 12 ngày trước 284 12 ngày trước 283 12 ngày trước 282 12 ngày trước 281 13 ngày trước 280 13 ngày trước 279 13 ngày trước 278 13 ngày trước 277 13 ngày trước 276 13 ngày trước 275 14 ngày trước 274 14 ngày trước 273 14 ngày trước 272 14 ngày trước 271 14 ngày trước 270 14 ngày trước 269 14 ngày trước 268 14 ngày trước 267 14 ngày trước 266 14 ngày trước 265 14 ngày trước 264 14 ngày trước 263 14 ngày trước 262 14 ngày trước 261 14 ngày trước 260 14 ngày trước 259 14 ngày trước 258 14 ngày trước 257 14 ngày trước 256 14 ngày trước 255 14 ngày trước 254 14 ngày trước 253 15 ngày trước 252 15 ngày trước 251 15 ngày trước 250 15 ngày trước 249 16 ngày trước 248 16 ngày trước 247 16 ngày trước 246 16 ngày trước 245 17 ngày trước 244 17 ngày trước 243 17 ngày trước 242 17 ngày trước 241 18 ngày trước 240 18 ngày trước 239 18 ngày trước 238 18 ngày trước 237 18 ngày trước 236 19 ngày trước 235 19 ngày trước 234 19 ngày trước 233 19 ngày trước 232 20 ngày trước 231 20 ngày trước 230 20 ngày trước 229 20 ngày trước 228 20 ngày trước 227 20 ngày trước 226 20 ngày trước 225 21 ngày trước 224 21 ngày trước 223 21 ngày trước 222 21 ngày trước 221 21 ngày trước 220 21 ngày trước 217 22 ngày trước 216 22 ngày trước 218 22 ngày trước 219 22 ngày trước 215 22 ngày trước 214 23 ngày trước 213 23 ngày trước 212 23 ngày trước 211 24 ngày trước 210 25 ngày trước 209 25 ngày trước 208 25 ngày trước 207 25 ngày trước 206 25 ngày trước 205 25 ngày trước 204 25 ngày trước 203 25 ngày trước 202 25 ngày trước 201 25 ngày trước 200 25 ngày trước 199 25 ngày trước 198 25 ngày trước 197 25 ngày trước 196 25 ngày trước 195 25 ngày trước 194 25 ngày trước 193 25 ngày trước 192 25 ngày trước 191 25 ngày trước 190 1 năm trước 189 1 năm trước 188 1 năm trước 187 1 năm trước 186 1 năm trước 180 1 năm trước 179 1 năm trước 178 1 năm trước 177 1 năm trước 176 1 năm trước 175 1 năm trước 174 1 năm trước 173 1 năm trước 172 1 năm trước 171 1 năm trước 170 1 năm trước 169 1 năm trước 168 1 năm trước 167 1 năm trước 166 1 năm trước 165 1 năm trước 164 1 năm trước 163 1 năm trước 162 1 năm trước 161 1 năm trước 160 1 năm trước 159 1 năm trước 158 1 năm trước 157 1 năm trước 156 1 năm trước 155 1 năm trước 154 1 năm trước 153 1 năm trước 152 1 năm trước 151 1 năm trước 150 1 năm trước 149 1 năm trước 148 1 năm trước 147 1 năm trước 146 1 năm trước 145 1 năm trước 144 1 năm trước 143 1 năm trước 142 1 năm trước 141 1 năm trước 140 1 năm trước 139 1 năm trước 138 1 năm trước 137 1 năm trước 136 1 năm trước 135 1 năm trước 134 1 năm trước 133 1 năm trước 132 1 năm trước 131 1 năm trước 130 1 năm trước 129 1 năm trước 128 1 năm trước 127 1 năm trước 126 1 năm trước 125 1 năm trước 124 1 năm trước 123 1 năm trước 122 1 năm trước 121 1 năm trước 120 1 năm trước 119 1 năm trước 118 1 năm trước 117 1 năm trước 116 1 năm trước 115 1 năm trước 114 1 năm trước 113 1 năm trước 112 1 năm trước 111 1 năm trước 110 1 năm trước 109 1 năm trước 108 1 năm trước 107 1 năm trước 106 1 năm trước 105 1 năm trước 104 1 năm trước 103 1 năm trước 102 1 năm trước 101 1 năm trước 100 1 năm trước 99 1 năm trước 98 1 năm trước 97 1 năm trước 96 1 năm trước 95 1 năm trước 94 1 năm trước 93 1 năm trước 92 1 năm trước 91 1 năm trước 90 1 năm trước 89 1 năm trước 88 1 năm trước 87 1 năm trước 86 1 năm trước 85 1 năm trước 84 1 năm trước 83 1 năm trước 82 1 năm trước 81 1 năm trước 80 1 năm trước 79 1 năm trước 78 1 năm trước 77 1 năm trước 76 1 năm trước 75 1 năm trước 74 1 năm trước 73 1 năm trước 72 1 năm trước 71 1 năm trước 70 1 năm trước 69 1 năm trước 68 1 năm trước 67 1 năm trước 66 1 năm trước 65 1 năm trước 64 1 năm trước 63 1 năm trước 62 1 năm trước 61 1 năm trước 60 1 năm trước 59 1 năm trước 58 1 năm trước 57 1 năm trước 56 1 năm trước 55 1 năm trước 54 1 năm trước 53 1 năm trước 52 1 năm trước 51 1 năm trước 50 1 năm trước 49 1 năm trước 48 1 năm trước 47 1 năm trước 46 1 năm trước 45 1 năm trước 44 1 năm trước 43 1 năm trước 42 1 năm trước 41 1 năm trước 40 1 năm trước 39 1 năm trước 38 1 năm trước 37 1 năm trước 36 1 năm trước 35 1 năm trước 34 1 năm trước 33 1 năm trước 32 1 năm trước 31 1 năm trước 30 1 năm trước 29 1 năm trước 28 1 năm trước 27 1 năm trước 26 1 năm trước 25 1 năm trước 24 1 năm trước 23 1 năm trước 22 1 năm trước 21 1 năm trước 20 1 năm trước 19 1 năm trước 18 1 năm trước 17 1 năm trước 16 1 năm trước 15 1 năm trước 14 1 năm trước 13 1 năm trước 12 1 năm trước 11 1 năm trước 10 1 năm trước 9 1 năm trước 8 1 năm trước 7 1 năm trước 6 1 năm trước 5 1 năm trước 4 1 năm trước 3 1 năm trước 2 1 năm trước 1 1 năm trước

Nội dung

Nam chính là Phong Tiểu Vũ trong lúc đang dẫn cô bạn thanh mai trúc mã Lăng Vân Tiêu (cô nàng là ác ma ở trường học) trốn khỏi sự truy đuổi của mấy tép riu :)) thì cả 2 bị ngã khỏi sân thượng và xuyên vào một thế giới khác. Nào là dị giới sinh mệnh, nào là khung uyên thế giới và con người có thể đạt được những năng lực vô tận....... Mời xem tiếp

Đọc Truyện Girl And Science

Xem truyện 妹子与科学 tiếng việt