Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần

Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần
Tên khác
ĐỆ TỬ CỦA TA ĐỀU LÀ SIÊU THẦN
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
9.4 - 37 lượt đánh giá
Cập nhập
7 ngày trước

Danh sách chap

139 7 ngày trước 138 11 ngày trước 137 14 ngày trước 136 20 ngày trước 135 24 ngày trước 134 28 ngày trước 133 1 tháng trước 132 1 tháng trước 131 1 tháng trước 130 1 tháng trước 129 1 tháng trước 128 1 tháng trước 127 1 tháng trước 126 1 tháng trước 125 2 tháng trước 124 2 tháng trước 123 2 tháng trước 122 2 tháng trước 121 2 tháng trước 120 2 tháng trước 119 3 tháng trước 118 3 tháng trước 117 3 tháng trước 116 3 tháng trước 115 3 tháng trước 114 3 tháng trước 113 3 tháng trước 112 4 tháng trước 111 4 tháng trước 110 4 tháng trước 109 4 tháng trước 108 4 tháng trước 107 4 tháng trước 106 4 tháng trước 105 5 tháng trước 104 5 tháng trước 103 5 tháng trước 102 5 tháng trước 101 5 tháng trước 100 5 tháng trước 99 5 tháng trước 98 5 tháng trước 97 6 tháng trước 96 6 tháng trước 95 6 tháng trước 94 6 tháng trước 93 6 tháng trước 92 6 tháng trước 91 6 tháng trước 90 6 tháng trước 89 7 tháng trước 88 7 tháng trước 88 7 tháng trước 87 7 tháng trước 86 7 tháng trước 85 7 tháng trước 84 7 tháng trước 83 7 tháng trước 82 7 tháng trước 81 8 tháng trước 80 8 tháng trước 79 8 tháng trước 78 8 tháng trước 77 8 tháng trước 76 8 tháng trước 75 8 tháng trước 74 8 tháng trước 73 8 tháng trước 72 9 tháng trước 71 9 tháng trước 70 9 tháng trước 69 9 tháng trước 68 9 tháng trước 67 9 tháng trước 66 9 tháng trước 65 9 tháng trước 64 9 tháng trước 63 10 tháng trước 62 10 tháng trước 61 10 tháng trước 60 10 tháng trước 59 10 tháng trước 58 10 tháng trước 57 10 tháng trước 56 10 tháng trước 55 10 tháng trước 54 10 tháng trước 53 10 tháng trước 52 10 tháng trước 51 10 tháng trước 50 10 tháng trước 49 10 tháng trước 48 10 tháng trước 47 10 tháng trước 46 11 tháng trước 45 11 tháng trước 44 11 tháng trước 43 11 tháng trước 42 11 tháng trước 41 11 tháng trước 40 11 tháng trước 39 11 tháng trước 38 11 tháng trước 37 11 tháng trước 36 11 tháng trước 35 11 tháng trước 34 1 năm trước 33 1 năm trước 32 1 năm trước 31 1 năm trước 30 1 năm trước 29 1 năm trước 28 1 năm trước 27 1 năm trước 26 1 năm trước 25 1 năm trước 24 1 năm trước 23 1 năm trước 22 1 năm trước 21 1 năm trước 20 1 năm trước 19 1 năm trước 18 1 năm trước 17 1 năm trước 16 1 năm trước 15 1 năm trước 14 1 năm trước 13 1 năm trước 12 1 năm trước 11 1 năm trước 10 1 năm trước 9 1 năm trước 8 1 năm trước 7 1 năm trước 6 1 năm trước 5 1 năm trước 4 1 năm trước 3 1 năm trước 2 1 năm trước 1 1 năm trước

Nội dung

Cờ hó Diệp Dương đang tăng ca ở một công ty game, thì bị xuyên vào một tài khoản, mà tài khoảng này lại “Full Profession Full Skill”! Cuộc sống của giáo chủ môn phái mặn mòi với thánh kiếm toàn cấp + tu tiên + ma pháp sư đã bắt đầu mở ra, mà đau đầu là hắn lại bị một đám đệ tử xinh đẹp thuyết phục hắn tiến lên... để biết tiến lên đâu các bạn hãy đón đọc nhé!

Đọc Truyện Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần

Xem truyện ĐỆ TỬ CỦA TA ĐỀU LÀ SIÊU THẦN tiếng việt