Đấu La Đại Lục

Đấu La Đại Lục
Tên khác
Soul Land
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
9.3 - 16 lượt đánh giá
Cập nhập
1 ngày trước

Danh sách chap

316.5 1 ngày trước 316 4 ngày trước 315.5 6 ngày trước 314.5 11 ngày trước 315 11 ngày trước 314 15 ngày trước 313.5 17 ngày trước 312.5 17 ngày trước 312 17 ngày trước 311.5 1 tháng trước 311 1 tháng trước 310.5 1 tháng trước 310 1 tháng trước 309.5 1 tháng trước 309 1 tháng trước 308.5 1 tháng trước 308 1 tháng trước 307.5 1 tháng trước 307 1 tháng trước 306.5 1 tháng trước 306 1 tháng trước 305.5 2 tháng trước 305 2 tháng trước 304.5 2 tháng trước 304 2 tháng trước 303.5 2 tháng trước 303 2 tháng trước 302.5 3 tháng trước 302 3 tháng trước 301.5 3 tháng trước 301 3 tháng trước 300.5 3 tháng trước 300 3 tháng trước 299.5 4 tháng trước 299 4 tháng trước 298.5 4 tháng trước 298 4 tháng trước 297.5 4 tháng trước 296.5 4 tháng trước 296 4 tháng trước 295.5 4 tháng trước 295 5 tháng trước 294.5 5 tháng trước 294 5 tháng trước 293.5 5 tháng trước 293 5 tháng trước 292.5 5 tháng trước 292 5 tháng trước 291.5 5 tháng trước 291 5 tháng trước 290.5 6 tháng trước 290 6 tháng trước 289.5 6 tháng trước 289 6 tháng trước 288.5 6 tháng trước 288 6 tháng trước 297 6 tháng trước 287.5 6 tháng trước 287 6 tháng trước 286.5 7 tháng trước 286 7 tháng trước 285.5 7 tháng trước 285 7 tháng trước 284.5 7 tháng trước 284 7 tháng trước 283.5 7 tháng trước 283 7 tháng trước 282.5 7 tháng trước 282 7 tháng trước 281.5 7 tháng trước 281 7 tháng trước 280.5 7 tháng trước 280 8 tháng trước 279.5 8 tháng trước 279 8 tháng trước 278.5 8 tháng trước 278 9 tháng trước 277.5 9 tháng trước 277 9 tháng trước 276.5 9 tháng trước 276 9 tháng trước 275.5 10 tháng trước 275 10 tháng trước 274.5 10 tháng trước 274 10 tháng trước 273.5 10 tháng trước 273 11 tháng trước 272 1 năm trước 271 1 năm trước 270 1 năm trước 269.5 1 năm trước 269 1 năm trước 268.5 1 năm trước 268 1 năm trước 267.5 1 năm trước 267 1 năm trước 266.5 1 năm trước 266 1 năm trước 265.5 1 năm trước 265 1 năm trước 264.5 1 năm trước 264 1 năm trước 263.5 1 năm trước 263 1 năm trước 262 1 năm trước 261.5 1 năm trước 261 1 năm trước 260 1 năm trước 259 1 năm trước 258 1 năm trước 257 1 năm trước 256 1 năm trước 255 1 năm trước 254 1 năm trước 253 1 năm trước 252 1 năm trước 251 1 năm trước 250 1 năm trước 249 1 năm trước 248 1 năm trước 247 1 năm trước 246 1 năm trước 245 1 năm trước 244 1 năm trước 243 1 năm trước 242 1 năm trước 241 1 năm trước 240 1 năm trước 239 1 năm trước 238 1 năm trước 237 1 năm trước 236 1 năm trước 235 1 năm trước 234 1 năm trước 233 1 năm trước 232 1 năm trước 231 1 năm trước 230 1 năm trước 229 1 năm trước 228 1 năm trước 227 1 năm trước 226 1 năm trước 225 1 năm trước 224 1 năm trước 223 1 năm trước 222 1 năm trước 221 1 năm trước 220 1 năm trước 219 1 năm trước 218 1 năm trước 217 1 năm trước 216 1 năm trước 215 1 năm trước 214 1 năm trước 213 1 năm trước 212 1 năm trước 211 1 năm trước 210 1 năm trước 209 1 năm trước 208 1 năm trước 207 1 năm trước 206 1 năm trước 205 1 năm trước 204.5 1 năm trước 204 1 năm trước 203 1 năm trước 202.5 1 năm trước 202 1 năm trước 201 1 năm trước 200.7 1 năm trước 200.6 1 năm trước 200.5 1 năm trước 200 1 năm trước 199 1 năm trước 198 1 năm trước 197 1 năm trước 196 1 năm trước 195.5 1 năm trước 195 1 năm trước 194 1 năm trước 193 1 năm trước 192 1 năm trước 191 1 năm trước 190.5 1 năm trước 190 1 năm trước 189 1 năm trước 188 1 năm trước 187 1 năm trước 186 1 năm trước 185.5 1 năm trước 185 1 năm trước 184 1 năm trước 183 1 năm trước 182 1 năm trước 181 1 năm trước 180 1 năm trước 179 1 năm trước 178 1 năm trước 177 1 năm trước 176 1 năm trước 175.5 1 năm trước 175 1 năm trước 174 1 năm trước 173 1 năm trước 172 1 năm trước 171 1 năm trước 170 1 năm trước 169 1 năm trước 168 1 năm trước 167 1 năm trước 166 1 năm trước 165 1 năm trước 164 1 năm trước 163 1 năm trước 162 1 năm trước 161 1 năm trước 160 1 năm trước 159 1 năm trước 158 1 năm trước 157 1 năm trước 156 1 năm trước 155.5 1 năm trước 155 1 năm trước 154 1 năm trước 153 1 năm trước 152 1 năm trước 151 1 năm trước 150 1 năm trước 149 1 năm trước 148 1 năm trước 147.5 1 năm trước 147 1 năm trước 146.5 1 năm trước 146 1 năm trước 145 1 năm trước 144.5 1 năm trước 144 1 năm trước 143 1 năm trước 142 1 năm trước 141 1 năm trước 140 1 năm trước 139 1 năm trước 138 1 năm trước 137 1 năm trước 136 1 năm trước 135 1 năm trước 134 1 năm trước 133 1 năm trước 132 1 năm trước 131 1 năm trước 130 1 năm trước 129 1 năm trước 128 1 năm trước 127 1 năm trước 126 1 năm trước 125 1 năm trước 124 1 năm trước 123 1 năm trước 122 1 năm trước 121 1 năm trước 120 1 năm trước 119 1 năm trước 118 1 năm trước 117 1 năm trước 116 1 năm trước 115 1 năm trước 114 1 năm trước 113 1 năm trước 112 1 năm trước 111 1 năm trước 110 1 năm trước 109 1 năm trước 108 1 năm trước 107 1 năm trước 106 1 năm trước 105 1 năm trước 104 1 năm trước 103 1 năm trước 102 1 năm trước 101 1 năm trước 100 1 năm trước 99 1 năm trước 98 1 năm trước 97 1 năm trước 96 1 năm trước 95 1 năm trước 94 1 năm trước 93 1 năm trước 92 1 năm trước 91 1 năm trước 90 1 năm trước 89 1 năm trước 88 1 năm trước 87 1 năm trước 86 1 năm trước 85 1 năm trước 84 1 năm trước 83 1 năm trước 82 1 năm trước 81 1 năm trước 80 1 năm trước 79 1 năm trước 78 1 năm trước 77 1 năm trước 76 1 năm trước 75 1 năm trước 74 1 năm trước 73 1 năm trước 72 1 năm trước 71 1 năm trước 70 1 năm trước 69 1 năm trước 68 1 năm trước 67 1 năm trước 66 1 năm trước 65 1 năm trước 64 1 năm trước 63 1 năm trước 62 1 năm trước 61 1 năm trước 60 1 năm trước 59.5 1 năm trước 59 1 năm trước 58 1 năm trước 57 1 năm trước 56 1 năm trước 55 1 năm trước 54 1 năm trước 53 1 năm trước 52 1 năm trước 51 1 năm trước 50 1 năm trước 49 1 năm trước 48.5 1 năm trước 48 1 năm trước 47 1 năm trước 46 1 năm trước 45 1 năm trước 44 1 năm trước 43 1 năm trước 42.5 1 năm trước 42 1 năm trước 41 1 năm trước 40 1 năm trước 39 1 năm trước 38 1 năm trước 37 1 năm trước 36 1 năm trước 35 1 năm trước 34 1 năm trước 33 1 năm trước 32 1 năm trước 31 1 năm trước 30 1 năm trước 29 1 năm trước 28 1 năm trước 27 1 năm trước 26 1 năm trước 25 1 năm trước 24 1 năm trước 23 1 năm trước 22 1 năm trước 21 1 năm trước 20 1 năm trước 19 1 năm trước 18 1 năm trước 17 1 năm trước 16 1 năm trước 15 1 năm trước 14 1 năm trước 13 1 năm trước 12 1 năm trước 11 1 năm trước 10 1 năm trước 9 1 năm trước 8 1 năm trước 7 1 năm trước 6 1 năm trước 5 1 năm trước 4 1 năm trước 3 1 năm trước 2 1 năm trước 1 1 năm trước

Nội dung

Đấu La Đại Lục là một trong những tác phẩm đặc sắc của Đường Gia Tam Thiếu. Tác phẩm thuộc thể loại truyện Huyễn Hiệp, mang đến cho độc giả một cái nhìn, một cảm nhận mới về thế giới hiệp khách huyền ảo. Câu chuyện với nhân vật chính, con một thợ rèn, một thợ rèn trở thành tửu quỷ, vì thê tử đã mất, sẵn sàng lôi cuốn người đọc ngay từ những chương đầu tiên.

Đọc Truyện Đấu La Đại Lục

Xem truyện Soul Land tiếng việt