Đảo Hải Tặc

Đảo Hải Tặc
Tên khác
One Piece
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
9.9 - 16 lượt đánh giá
Cập nhập
20 ngày trước

Danh sách chap

1024 20 ngày trước 1023 28 ngày trước 1022 1 tháng trước 1021 1 tháng trước 1020 1 tháng trước 1019 2 tháng trước 1018 2 tháng trước 1017 3 tháng trước 1016 3 tháng trước 1015 3 tháng trước 1014 3 tháng trước 1013 4 tháng trước 1012 4 tháng trước 1011 5 tháng trước 1010 5 tháng trước 1009 5 tháng trước 1008 6 tháng trước 1007 6 tháng trước 1006 6 tháng trước 1005 6 tháng trước 1004 7 tháng trước 1003 7 tháng trước 1002 7 tháng trước 1001 8 tháng trước 1000 9 tháng trước 999 9 tháng trước 998 9 tháng trước 997 9 tháng trước 996 9 tháng trước 995 9 tháng trước 994 9 tháng trước 993 9 tháng trước 992 9 tháng trước 991 9 tháng trước 990 9 tháng trước 989 9 tháng trước 988 9 tháng trước 987-1 9 tháng trước 986 9 tháng trước 985 9 tháng trước 984 9 tháng trước 983 9 tháng trước 982 9 tháng trước 981 9 tháng trước 980 9 tháng trước 979 9 tháng trước 978 9 tháng trước 977 9 tháng trước 976 9 tháng trước 975 9 tháng trước 974 9 tháng trước 973 9 tháng trước 972 9 tháng trước 971 9 tháng trước 970 9 tháng trước 969 9 tháng trước 968 9 tháng trước 967 9 tháng trước 966 9 tháng trước 965 9 tháng trước 964 9 tháng trước 963 9 tháng trước 962 9 tháng trước 961 9 tháng trước 960 9 tháng trước 959 9 tháng trước 958 9 tháng trước 957 9 tháng trước 956 9 tháng trước 955 9 tháng trước 954 9 tháng trước 953 9 tháng trước 952 9 tháng trước 951 9 tháng trước 950 9 tháng trước 949 9 tháng trước 948 9 tháng trước 947 9 tháng trước 946 9 tháng trước 945 9 tháng trước 944 9 tháng trước 943 9 tháng trước 942 9 tháng trước 941 9 tháng trước 940 9 tháng trước 939 9 tháng trước 938 9 tháng trước 937 9 tháng trước 936 9 tháng trước 935 9 tháng trước 934 9 tháng trước 933 9 tháng trước 932 9 tháng trước 931 9 tháng trước 930 9 tháng trước 929 9 tháng trước 928 9 tháng trước 927 9 tháng trước 926 9 tháng trước 925 9 tháng trước 924 9 tháng trước 923 9 tháng trước 922 9 tháng trước 921 9 tháng trước 920 9 tháng trước 919 9 tháng trước 918 9 tháng trước 917 9 tháng trước 916 9 tháng trước 915 9 tháng trước 914 9 tháng trước 913 9 tháng trước 912.5 9 tháng trước 912 9 tháng trước 911 9 tháng trước 910 9 tháng trước 909 9 tháng trước 908 9 tháng trước 907 9 tháng trước 906.1 9 tháng trước 906 9 tháng trước 905 9 tháng trước 904 9 tháng trước 903 9 tháng trước 902 9 tháng trước 901 9 tháng trước 900 9 tháng trước 899 9 tháng trước 898 9 tháng trước 897 9 tháng trước 896 9 tháng trước 895 9 tháng trước 894 9 tháng trước 893 9 tháng trước 892 9 tháng trước 891 9 tháng trước 890 9 tháng trước 889 9 tháng trước 888 9 tháng trước 887 9 tháng trước 886 9 tháng trước 885 9 tháng trước 884 9 tháng trước 883 9 tháng trước 882 9 tháng trước 881 9 tháng trước 880 9 tháng trước 879 9 tháng trước 878 9 tháng trước 877 9 tháng trước 876 9 tháng trước 875 9 tháng trước 874 9 tháng trước 873 9 tháng trước 872 9 tháng trước 871 9 tháng trước 870 9 tháng trước 869 9 tháng trước 868 9 tháng trước 867 9 tháng trước 866 9 tháng trước 865 9 tháng trước 864 9 tháng trước 863 9 tháng trước 862 9 tháng trước 861 9 tháng trước 860 9 tháng trước 859 9 tháng trước 858 9 tháng trước 857 9 tháng trước 856 9 tháng trước 855 9 tháng trước 854 9 tháng trước 853 9 tháng trước 852 9 tháng trước 851 9 tháng trước 850 9 tháng trước 849 9 tháng trước 848 9 tháng trước 847 9 tháng trước 846 9 tháng trước 845 9 tháng trước 844 9 tháng trước 843 9 tháng trước 842 9 tháng trước 841 9 tháng trước 840 9 tháng trước 839 9 tháng trước 838 9 tháng trước 837 9 tháng trước 836 9 tháng trước 835 9 tháng trước 834 9 tháng trước 833 9 tháng trước 832 9 tháng trước 831 9 tháng trước 830 9 tháng trước 829 9 tháng trước 828 9 tháng trước 827 9 tháng trước 826 9 tháng trước 825 9 tháng trước 824 9 tháng trước 823 9 tháng trước 822 9 tháng trước 821 9 tháng trước 820 9 tháng trước 819 9 tháng trước 818 9 tháng trước 817 9 tháng trước 816 9 tháng trước 815 9 tháng trước 814 9 tháng trước 813 9 tháng trước 812 9 tháng trước 811 9 tháng trước 810 9 tháng trước 809 9 tháng trước 808 9 tháng trước 807 9 tháng trước 806.5 9 tháng trước 806 9 tháng trước 805 9 tháng trước 804 9 tháng trước 803 9 tháng trước 802.1 9 tháng trước 802 9 tháng trước 801 9 tháng trước 800 9 tháng trước 799.5 9 tháng trước 799 9 tháng trước 798 9 tháng trước 797 9 tháng trước 796 9 tháng trước 795 9 tháng trước 794.5 9 tháng trước 794 9 tháng trước 793 9 tháng trước 792 9 tháng trước 791 9 tháng trước 790 9 tháng trước 789 9 tháng trước 788 9 tháng trước 787 9 tháng trước 786 9 tháng trước 785 9 tháng trước 784 9 tháng trước 783 9 tháng trước 782 9 tháng trước 781 9 tháng trước 780 9 tháng trước 779 9 tháng trước 778 9 tháng trước 777 9 tháng trước 776 9 tháng trước 775 9 tháng trước 774 9 tháng trước 773 9 tháng trước 772 9 tháng trước 771 9 tháng trước 770 9 tháng trước 769 9 tháng trước 768 9 tháng trước 767 9 tháng trước 766 9 tháng trước 765 9 tháng trước 764 9 tháng trước 763 9 tháng trước 762 9 tháng trước 761 9 tháng trước 760 9 tháng trước 759 9 tháng trước 758 9 tháng trước 757 9 tháng trước 756 9 tháng trước 755 9 tháng trước 754 9 tháng trước 753 9 tháng trước 752 9 tháng trước 751 9 tháng trước 750 9 tháng trước 749 9 tháng trước 748 9 tháng trước 747 9 tháng trước 746 9 tháng trước 745 9 tháng trước 744 9 tháng trước 743 9 tháng trước 742 9 tháng trước 741 9 tháng trước 740 9 tháng trước 739 9 tháng trước 738 9 tháng trước 737 9 tháng trước 736 9 tháng trước 735 9 tháng trước 734 9 tháng trước 733 9 tháng trước 732 9 tháng trước 731 9 tháng trước 730 9 tháng trước 729 9 tháng trước 728 9 tháng trước 727 9 tháng trước 726 9 tháng trước 725 9 tháng trước 724 9 tháng trước 723 9 tháng trước 722 9 tháng trước 721 9 tháng trước 720 9 tháng trước 719 9 tháng trước 718 9 tháng trước 717 9 tháng trước 716 9 tháng trước 715 9 tháng trước 714 9 tháng trước 713 9 tháng trước 712 9 tháng trước 711 9 tháng trước 710 9 tháng trước 709 9 tháng trước 708 9 tháng trước 707 9 tháng trước 706 9 tháng trước 705-1 9 tháng trước 705 9 tháng trước 704 9 tháng trước 703 9 tháng trước 702 9 tháng trước 701 9 tháng trước 700 9 tháng trước 699 9 tháng trước 698 9 tháng trước 697 9 tháng trước 696 9 tháng trước 695 9 tháng trước 694 9 tháng trước 693 9 tháng trước 692 9 tháng trước 691 9 tháng trước 690 9 tháng trước 689 9 tháng trước 688 9 tháng trước 687 9 tháng trước 686 9 tháng trước 685 9 tháng trước 684 9 tháng trước 683 9 tháng trước 682 9 tháng trước 681 9 tháng trước 680 9 tháng trước 679 9 tháng trước 678 9 tháng trước 677 9 tháng trước 676 9 tháng trước 675 9 tháng trước 674 9 tháng trước 673 9 tháng trước 672 9 tháng trước 671 9 tháng trước 670 9 tháng trước 669 9 tháng trước 668 9 tháng trước 667 9 tháng trước 666 9 tháng trước 665 9 tháng trước 664 9 tháng trước 663 9 tháng trước 662 9 tháng trước 661 9 tháng trước 660 9 tháng trước 659 9 tháng trước 658 9 tháng trước 657 9 tháng trước 656 9 tháng trước 655 9 tháng trước 654 9 tháng trước 653 9 tháng trước 652 9 tháng trước 651 9 tháng trước 650 9 tháng trước 649 9 tháng trước 648 9 tháng trước 647 9 tháng trước 646 9 tháng trước 645 9 tháng trước 644 9 tháng trước 643 9 tháng trước 642 9 tháng trước 641 9 tháng trước 640.5 9 tháng trước 640 9 tháng trước 639 9 tháng trước 638 9 tháng trước 637 9 tháng trước 636 9 tháng trước 635 9 tháng trước 634 9 tháng trước 633 9 tháng trước 632 9 tháng trước 631 9 tháng trước 630 9 tháng trước 629 9 tháng trước 628 9 tháng trước 627 9 tháng trước 626 9 tháng trước 625 9 tháng trước 624 9 tháng trước 623 9 tháng trước 622 9 tháng trước 621 9 tháng trước 620 9 tháng trước 619 9 tháng trước 618 9 tháng trước 617 9 tháng trước 616 9 tháng trước 615 9 tháng trước 614 9 tháng trước 613 9 tháng trước 612 9 tháng trước 611 9 tháng trước 610 9 tháng trước 609 9 tháng trước 608 9 tháng trước 607 9 tháng trước 606 9 tháng trước 605 9 tháng trước 604 9 tháng trước 603 9 tháng trước 602 9 tháng trước 601 9 tháng trước 600 9 tháng trước 599 9 tháng trước 598 9 tháng trước 597 9 tháng trước 596 9 tháng trước 595 9 tháng trước 594 9 tháng trước 593 9 tháng trước 592 9 tháng trước 591 9 tháng trước 590 9 tháng trước 589 9 tháng trước 588 9 tháng trước 587 9 tháng trước 586 9 tháng trước 585 9 tháng trước 584 9 tháng trước 583 9 tháng trước 582 9 tháng trước 581 9 tháng trước 580 9 tháng trước 579 9 tháng trước 578 9 tháng trước 577 9 tháng trước 576 9 tháng trước 575 9 tháng trước 574 9 tháng trước 573 9 tháng trước 572 9 tháng trước 571 9 tháng trước 570 9 tháng trước 569 9 tháng trước 568 9 tháng trước 567 9 tháng trước 566 9 tháng trước 565 9 tháng trước 564 9 tháng trước 563 9 tháng trước 562 9 tháng trước 561 9 tháng trước 560 9 tháng trước 559 9 tháng trước 558 9 tháng trước 557 9 tháng trước 556 9 tháng trước 555 9 tháng trước 554 9 tháng trước 553 9 tháng trước 552 9 tháng trước 551 9 tháng trước 550 9 tháng trước 549 9 tháng trước 548 9 tháng trước 547 9 tháng trước 546 9 tháng trước 545 9 tháng trước 544 9 tháng trước 543 9 tháng trước 542 9 tháng trước 541 9 tháng trước 540 9 tháng trước 539 9 tháng trước 538 9 tháng trước 537 9 tháng trước 536 9 tháng trước 535 9 tháng trước 534 9 tháng trước 533 9 tháng trước 532 9 tháng trước 531 9 tháng trước 530 9 tháng trước 529 9 tháng trước 528 9 tháng trước 527 9 tháng trước 526 9 tháng trước 525 9 tháng trước 524 9 tháng trước 523 9 tháng trước 522 9 tháng trước 521 9 tháng trước 520 9 tháng trước 519 9 tháng trước 518 9 tháng trước 517 9 tháng trước 516 9 tháng trước 515 9 tháng trước 514 9 tháng trước 513 9 tháng trước 512 9 tháng trước 511 9 tháng trước 510 9 tháng trước 509 9 tháng trước 508 9 tháng trước 507 9 tháng trước 506 9 tháng trước 505 9 tháng trước 504 9 tháng trước 503 9 tháng trước 502 9 tháng trước 501 9 tháng trước 500 9 tháng trước 499 9 tháng trước 498 9 tháng trước 497 9 tháng trước 496 9 tháng trước 495 9 tháng trước 494 9 tháng trước 493 9 tháng trước 492 9 tháng trước 491 9 tháng trước 490 9 tháng trước 489 9 tháng trước 488 9 tháng trước 487 9 tháng trước 486 9 tháng trước 485 9 tháng trước 484 9 tháng trước 483 9 tháng trước 482 9 tháng trước 481 9 tháng trước 480 9 tháng trước 479 9 tháng trước 478 9 tháng trước 477 9 tháng trước 476 9 tháng trước 475 9 tháng trước 474 9 tháng trước 473 9 tháng trước 472 9 tháng trước 471 9 tháng trước 470 9 tháng trước 469 9 tháng trước 468 9 tháng trước 467 9 tháng trước 466 9 tháng trước 465 9 tháng trước 464 9 tháng trước 463 9 tháng trước 462 9 tháng trước 461 9 tháng trước 460 9 tháng trước 459 9 tháng trước 458 9 tháng trước 457 9 tháng trước 456 9 tháng trước 455 9 tháng trước 454 9 tháng trước 453 9 tháng trước 452 9 tháng trước 451 9 tháng trước 450 9 tháng trước 449 9 tháng trước 448 9 tháng trước 447 9 tháng trước 446 9 tháng trước 445 9 tháng trước 444 9 tháng trước 443 9 tháng trước 442 9 tháng trước 441 9 tháng trước 440 9 tháng trước 439 9 tháng trước 438 9 tháng trước 437 9 tháng trước 436 9 tháng trước 435 9 tháng trước 434 9 tháng trước 433 9 tháng trước 432 9 tháng trước 431 9 tháng trước 430 9 tháng trước 429 9 tháng trước 428 9 tháng trước 427 9 tháng trước 426 9 tháng trước 425 9 tháng trước 424 9 tháng trước 423 9 tháng trước 422 9 tháng trước 421 9 tháng trước 420 9 tháng trước 419 9 tháng trước 418 9 tháng trước 417 9 tháng trước 416 9 tháng trước 415 9 tháng trước 414 9 tháng trước 413 9 tháng trước 412 9 tháng trước 411 9 tháng trước 410 9 tháng trước 409 9 tháng trước 408 9 tháng trước 407 9 tháng trước 406 9 tháng trước 405 9 tháng trước 404 9 tháng trước 403 9 tháng trước 402 9 tháng trước 401 9 tháng trước 400 9 tháng trước 399 9 tháng trước 398 9 tháng trước 397 9 tháng trước 396 9 tháng trước 395 9 tháng trước 394 9 tháng trước 393 9 tháng trước 392 9 tháng trước 391 9 tháng trước 390 9 tháng trước 389 9 tháng trước 388 9 tháng trước 387 9 tháng trước 386 9 tháng trước 385 9 tháng trước 384 9 tháng trước 383 9 tháng trước 382 9 tháng trước 381 9 tháng trước 380 9 tháng trước 379 9 tháng trước 378 9 tháng trước 377 9 tháng trước 376 9 tháng trước 375 9 tháng trước 374 9 tháng trước 373 9 tháng trước 372 9 tháng trước 371 9 tháng trước 370 9 tháng trước 369 9 tháng trước 368 9 tháng trước 367 9 tháng trước 366 9 tháng trước 365 9 tháng trước 364 9 tháng trước 363 9 tháng trước 362 9 tháng trước 361 9 tháng trước 360 9 tháng trước 359 9 tháng trước 358 9 tháng trước 357 9 tháng trước 356 9 tháng trước 355 9 tháng trước 354 9 tháng trước 353 9 tháng trước 352 9 tháng trước 351 9 tháng trước 350 9 tháng trước 349 9 tháng trước 348 9 tháng trước 347 9 tháng trước 346 9 tháng trước 345 9 tháng trước 344 9 tháng trước 343 9 tháng trước 342 9 tháng trước 341 9 tháng trước 340 9 tháng trước 339 9 tháng trước 338 9 tháng trước 337 9 tháng trước 336 9 tháng trước 335 9 tháng trước 334 9 tháng trước 333 9 tháng trước 332 9 tháng trước 331 9 tháng trước 330 9 tháng trước 329 9 tháng trước 328 9 tháng trước 327 9 tháng trước 326 9 tháng trước 325 9 tháng trước 324 9 tháng trước 323 9 tháng trước 322 9 tháng trước 321 9 tháng trước 320 9 tháng trước 319 9 tháng trước 318 9 tháng trước 317 9 tháng trước 316 9 tháng trước 315 9 tháng trước 314 9 tháng trước 313 9 tháng trước 312 9 tháng trước 311 9 tháng trước 310 9 tháng trước 309 9 tháng trước 308 9 tháng trước 307 9 tháng trước 306 9 tháng trước 305 9 tháng trước 304 9 tháng trước 303 9 tháng trước 302 9 tháng trước 301 9 tháng trước 300 9 tháng trước 299 9 tháng trước 298 9 tháng trước 297 9 tháng trước 296 9 tháng trước 295 9 tháng trước 294 9 tháng trước 293 9 tháng trước 292 9 tháng trước 291 9 tháng trước 290 9 tháng trước 289 9 tháng trước 288 9 tháng trước 287 9 tháng trước 286 9 tháng trước 285 9 tháng trước 284 9 tháng trước 283 9 tháng trước 282 9 tháng trước 281 9 tháng trước 280 9 tháng trước 279 9 tháng trước 278 9 tháng trước 277 9 tháng trước 276 9 tháng trước 275 9 tháng trước 274 9 tháng trước 273 9 tháng trước 272 9 tháng trước 271 9 tháng trước 270 9 tháng trước 269 9 tháng trước 268 9 tháng trước 267 9 tháng trước 266 9 tháng trước 265 9 tháng trước 264 9 tháng trước 263 9 tháng trước 262 9 tháng trước 261 9 tháng trước 260 9 tháng trước 259 9 tháng trước 258 9 tháng trước 257 9 tháng trước 256 9 tháng trước 255 9 tháng trước 254 9 tháng trước 253 9 tháng trước 252 9 tháng trước 251 9 tháng trước 250 9 tháng trước 249 9 tháng trước 248 9 tháng trước 247 9 tháng trước 246 9 tháng trước 245 9 tháng trước 244 9 tháng trước 243 9 tháng trước 242 9 tháng trước 241 9 tháng trước 240 9 tháng trước 239 9 tháng trước 238 9 tháng trước 237 9 tháng trước 236 9 tháng trước 235 9 tháng trước 234 9 tháng trước 233 9 tháng trước 232 9 tháng trước 231 9 tháng trước 230 9 tháng trước 229 9 tháng trước 228 9 tháng trước 227 9 tháng trước 226 9 tháng trước 225 9 tháng trước 224 9 tháng trước 223 9 tháng trước 222 9 tháng trước 221 9 tháng trước 220 9 tháng trước 219 9 tháng trước 218 9 tháng trước 217 9 tháng trước 216 9 tháng trước 215 9 tháng trước 214 9 tháng trước 213 9 tháng trước 212 9 tháng trước 211 9 tháng trước 210 9 tháng trước 209 9 tháng trước 208 9 tháng trước 207 9 tháng trước 206 9 tháng trước 205 9 tháng trước 204 9 tháng trước 203 9 tháng trước 202 9 tháng trước 201 9 tháng trước 200 9 tháng trước 199 9 tháng trước 198 9 tháng trước 197 9 tháng trước 196 9 tháng trước 195 9 tháng trước 194 9 tháng trước 193 9 tháng trước 192 9 tháng trước 191 9 tháng trước 190 9 tháng trước 189 9 tháng trước 188 9 tháng trước 187 9 tháng trước 186 9 tháng trước 185 9 tháng trước 184 9 tháng trước 183 9 tháng trước 182 9 tháng trước 181 9 tháng trước 180 9 tháng trước 179 9 tháng trước 178 9 tháng trước 177 9 tháng trước 176 9 tháng trước 175 9 tháng trước 174 9 tháng trước 173 9 tháng trước 172 9 tháng trước 171 9 tháng trước 170 9 tháng trước 169 9 tháng trước 168 9 tháng trước 167 9 tháng trước 166 9 tháng trước 165 9 tháng trước 164 9 tháng trước 163 9 tháng trước 162 9 tháng trước 161 9 tháng trước 160 9 tháng trước 159 9 tháng trước 158 9 tháng trước 157 9 tháng trước 156 9 tháng trước 155 9 tháng trước 154 9 tháng trước 153 9 tháng trước 152 9 tháng trước 151 9 tháng trước 150 9 tháng trước 149 9 tháng trước 148 9 tháng trước 147 9 tháng trước 146 9 tháng trước 145 9 tháng trước 144 9 tháng trước 143 9 tháng trước 142 9 tháng trước 141 9 tháng trước 140 9 tháng trước 139 9 tháng trước 138 9 tháng trước 137 9 tháng trước 136 9 tháng trước 135 9 tháng trước 134 9 tháng trước 133 9 tháng trước 132 9 tháng trước 131 9 tháng trước 130 9 tháng trước 129 9 tháng trước 128 9 tháng trước 127 9 tháng trước 126 9 tháng trước 125 9 tháng trước 124 9 tháng trước 123 9 tháng trước 122 9 tháng trước 121 9 tháng trước 120 9 tháng trước 119 9 tháng trước 118 9 tháng trước 117 9 tháng trước 116 9 tháng trước 115 9 tháng trước 114 9 tháng trước 113 9 tháng trước 112 9 tháng trước 111 9 tháng trước 110 9 tháng trước 109 9 tháng trước 108 9 tháng trước 107 9 tháng trước 106 9 tháng trước 105 9 tháng trước 104 9 tháng trước 103 9 tháng trước 102 9 tháng trước 101 9 tháng trước 100 9 tháng trước 99 9 tháng trước 98 9 tháng trước 97 9 tháng trước 96 9 tháng trước 95 9 tháng trước 94 9 tháng trước 93 9 tháng trước 92 9 tháng trước 91 9 tháng trước 90 9 tháng trước 89 9 tháng trước 88 9 tháng trước 87 9 tháng trước 86 9 tháng trước 85 9 tháng trước 84 9 tháng trước 83 9 tháng trước 82 9 tháng trước 81 9 tháng trước 80 9 tháng trước 79 9 tháng trước 78 9 tháng trước 77 9 tháng trước 76 9 tháng trước 75 9 tháng trước 74 9 tháng trước 73 9 tháng trước 72 9 tháng trước 71 9 tháng trước 70 9 tháng trước 69 9 tháng trước 68 9 tháng trước 67 9 tháng trước 66 9 tháng trước 65 9 tháng trước 64 9 tháng trước 63 9 tháng trước 62-1 9 tháng trước 62 9 tháng trước 61 9 tháng trước 60 9 tháng trước 59 9 tháng trước 58 9 tháng trước 57 9 tháng trước 56 9 tháng trước 55 9 tháng trước 54 9 tháng trước 53 9 tháng trước 52 9 tháng trước 51 9 tháng trước 50 9 tháng trước 49 9 tháng trước 48 9 tháng trước 47 9 tháng trước 46 9 tháng trước 45 9 tháng trước 44 9 tháng trước 43 9 tháng trước 42 9 tháng trước 41 9 tháng trước 40 9 tháng trước 39 9 tháng trước 38 9 tháng trước 37 9 tháng trước 36 9 tháng trước 35 9 tháng trước 34 9 tháng trước 33 9 tháng trước 32 9 tháng trước 31 9 tháng trước 30 9 tháng trước 29 9 tháng trước 28 9 tháng trước 27 9 tháng trước 26 9 tháng trước 25 9 tháng trước 24 9 tháng trước 23 9 tháng trước 22 9 tháng trước 21 9 tháng trước 20 9 tháng trước 19 9 tháng trước 18 9 tháng trước 17 9 tháng trước 16 9 tháng trước 15 9 tháng trước 14 9 tháng trước 13 9 tháng trước 12 9 tháng trước 11 9 tháng trước 10 9 tháng trước 9 9 tháng trước 8 9 tháng trước 7 9 tháng trước 6 9 tháng trước 5 9 tháng trước 4 9 tháng trước 3 9 tháng trước 2 9 tháng trước 1 9 tháng trước

Nội dung

One Piece xoay quanh 1 nhóm cướp biển được gọi là Băng Hải tặc Mũ Rơm - Straw Hat Pirates - được thành lập và lãnh đạo bởi thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Cậu bé Luffy có ước mơ tìm thấy kho báu vĩ đại nhất, One Piece, của Vua Hải Tặc đời trước Gold D. Roger và trở thành Vua Hải Tặc đời kế tiếp. Ở Việt Nam hiện nay, truyện đang được Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản nhưng không có bản quyền, với tên gọi là Đảo Hải tặc Cốt truyện: Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho bá

Đọc Truyện Đảo Hải Tặc

Xem truyện One Piece tiếng việt