Đại Tượng Vô Hình

Đại Tượng Vô Hình
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
9.3 - 27 lượt đánh giá
Cập nhập
3 ngày trước

Danh sách chap

184 3 ngày trước 183 3 ngày trước 182 12 ngày trước 181 17 ngày trước 180 26 ngày trước 179 29 ngày trước 178 29 ngày trước 177 1 tháng trước 176 1 tháng trước 175 1 tháng trước 174 1 tháng trước 173 1 tháng trước 172 2 tháng trước 171 2 tháng trước 170 2 tháng trước 169 2 tháng trước 168 2 tháng trước 167 3 tháng trước 166 3 tháng trước 1130 3 tháng trước 165 3 tháng trước 164 3 tháng trước 163 3 tháng trước 162 3 tháng trước 161 3 tháng trước 160 3 tháng trước 159 3 tháng trước 158 3 tháng trước 157 3 tháng trước 156 3 tháng trước 155 4 tháng trước 154 5 tháng trước 153 5 tháng trước 152 5 tháng trước 151 5 tháng trước 150 5 tháng trước 149 6 tháng trước 148 6 tháng trước 147 6 tháng trước 146 6 tháng trước 145 6 tháng trước 144 6 tháng trước 143 6 tháng trước 142 7 tháng trước 141 7 tháng trước 140 7 tháng trước 139 7 tháng trước 138 7 tháng trước 137 8 tháng trước 136 8 tháng trước 135 8 tháng trước 134 8 tháng trước 133 8 tháng trước 132 9 tháng trước 131 9 tháng trước 130 9 tháng trước 129 9 tháng trước 128 9 tháng trước 127 9 tháng trước 126 9 tháng trước 125 10 tháng trước 124 10 tháng trước 123 10 tháng trước 122 10 tháng trước 121 10 tháng trước 120 10 tháng trước 119 10 tháng trước 118 10 tháng trước 117 11 tháng trước 116 11 tháng trước 115 11 tháng trước 114 11 tháng trước 113 1 năm trước 112 1 năm trước 111 1 năm trước 110 1 năm trước 109 1 năm trước 108 1 năm trước 107 1 năm trước 106 1 năm trước 105 1 năm trước 104 1 năm trước 103 1 năm trước 102 1 năm trước 101 1 năm trước 100 1 năm trước 99 1 năm trước 98 1 năm trước 97 1 năm trước 96 1 năm trước 95 1 năm trước 94 1 năm trước 93 1 năm trước 92 1 năm trước 91 1 năm trước 90 1 năm trước 89 1 năm trước 88 1 năm trước 87 1 năm trước 86 1 năm trước 85 1 năm trước 84 1 năm trước 83 1 năm trước 82 1 năm trước 81 1 năm trước 80 1 năm trước 79 1 năm trước 78 1 năm trước 77 1 năm trước 76 1 năm trước 75 1 năm trước 74 1 năm trước 73 1 năm trước 72 1 năm trước 71 1 năm trước 70 1 năm trước 69 1 năm trước 68 1 năm trước 67 1 năm trước 66 1 năm trước 65 1 năm trước 64 1 năm trước 63 1 năm trước 62 1 năm trước 61 1 năm trước 60 1 năm trước 59 1 năm trước 58 1 năm trước 57 1 năm trước 56 1 năm trước 55 1 năm trước 54 1 năm trước 53 1 năm trước 52 1 năm trước 51 1 năm trước 50 1 năm trước 49 1 năm trước 48 1 năm trước 47 1 năm trước 46 1 năm trước 45 1 năm trước 44 1 năm trước 43 1 năm trước 42 1 năm trước 41 1 năm trước 40 1 năm trước 39 1 năm trước 38 1 năm trước 37 1 năm trước 36 1 năm trước 35 1 năm trước 34 1 năm trước 33 1 năm trước 32 1 năm trước 31 1 năm trước 30 1 năm trước 29 1 năm trước 28 1 năm trước 27 1 năm trước 26 1 năm trước 25 1 năm trước 24 1 năm trước 23 1 năm trước 22 1 năm trước 21 1 năm trước 20 1 năm trước 19 1 năm trước 18 1 năm trước 17 1 năm trước 16 1 năm trước 15 1 năm trước 14 1 năm trước 13 1 năm trước 12 1 năm trước 11 1 năm trước 10 1 năm trước 9 1 năm trước 8 1 năm trước 7 1 năm trước 6 1 năm trước 5 1 năm trước 4 1 năm trước 3 1 năm trước 2 1 năm trước 1 1 năm trước 0 1 năm trước

Nội dung

Nữ chính trong một lần tai nạn xe bị sinh vật bí ẩn gá vào người, sau khi tỉnh lại đến một thế giới yêu linh. Trong lúc cô ấy sợ hãi, tuyệt vọng thì xuất hiện một thiếu niên cứu cô ta về hiện thế. Thì ra thế giới này có yêu linh, sinh vật trong cơ thể cô ta là yêu linh tên "Nhân Tiêu", không cách nào đẩy yêu linh ra ngoài được, cùng đồng hành trên con đường trừ yêu...

Đọc Truyện Đại Tượng Vô Hình

Xem truyện tiếng việt