Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
9.7 - 93 lượt đánh giá
Cập nhập
15 ngày trước

Danh sách chap

54 15 ngày trước 53 22 ngày trước 52 28 ngày trước 51 28 ngày trước 50 1 tháng trước 49-1 1 tháng trước 49 1 tháng trước 48 1 tháng trước 47-1 1 tháng trước 46-1 2 tháng trước 46 2 tháng trước 45-3 2 tháng trước 45-4 2 tháng trước 45-2 2 tháng trước 45 2 tháng trước 44-1 2 tháng trước 44-2 2 tháng trước 44 2 tháng trước 43 3 tháng trước 42 3 tháng trước 41-3 3 tháng trước 41-2 3 tháng trước 41 3 tháng trước 40 3 tháng trước 39-1 3 tháng trước 39 4 tháng trước 38 4 tháng trước 37-2 4 tháng trước 37 4 tháng trước 36-2 4 tháng trước 36 4 tháng trước 35-2 4 tháng trước 35 4 tháng trước 34 5 tháng trước 33 5 tháng trước 32-1 5 tháng trước 32 5 tháng trước 31-1 5 tháng trước 31 5 tháng trước 30-1 5 tháng trước 30 6 tháng trước 29 6 tháng trước 28-2 6 tháng trước 28 6 tháng trước 27-2 6 tháng trước 27-1 6 tháng trước 27 6 tháng trước 26-3 6 tháng trước 26 6 tháng trước 25 7 tháng trước 24-2 7 tháng trước 24 7 tháng trước 23-1 7 tháng trước 23 7 tháng trước 22-1 7 tháng trước 22 7 tháng trước 21 8 tháng trước 20-1 8 tháng trước 20 8 tháng trước 19-1 8 tháng trước 19 8 tháng trước 18 8 tháng trước 17-2 8 tháng trước 17 9 tháng trước 16-1 9 tháng trước 16 9 tháng trước 15 9 tháng trước 14 9 tháng trước 13 10 tháng trước 12 10 tháng trước 11 10 tháng trước 10-1 10 tháng trước 10 10 tháng trước 9 10 tháng trước 8-1 10 tháng trước 8 10 tháng trước 7 10 tháng trước 6 10 tháng trước 5 10 tháng trước 4-1 10 tháng trước 4 10 tháng trước 3 10 tháng trước 2 10 tháng trước 1 10 tháng trước 0 10 tháng trước

Nội dung

Yu Ijin - người duy nhất sống sót sau một vụ tai nạn máy bay thảm khốc khi anh còn nhỏ. Sau quãng thời gian 10 năm trở thành lính đánh thuê để hoàn thành giao kèo với người đã cứu mình, cậu đã trở về với gia đình ở quê hương. Một cuộc sống mới và cả sóng gió mới bắt đầu....

Đọc Truyện Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê

Xem truyện tiếng việt