Bắc Kiếm Giang Hồ

Bắc Kiếm Giang Hồ
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
9.7 - 26 lượt đánh giá
Cập nhập
11 ngày trước

Danh sách chap

104 11 ngày trước 28-1 11 ngày trước 103 18 ngày trước 102 25 ngày trước 101 25 ngày trước 100 1 tháng trước 99 1 tháng trước 98 1 tháng trước 97 2 tháng trước 96 2 tháng trước 95 2 tháng trước 94 2 tháng trước 93 3 tháng trước 92 3 tháng trước 90 3 tháng trước 91 3 tháng trước 89 4 tháng trước 88 4 tháng trước 87 5 tháng trước 86 5 tháng trước 85 5 tháng trước 84 5 tháng trước 83 6 tháng trước 82 6 tháng trước 81 6 tháng trước 80 7 tháng trước 79 7 tháng trước 78 7 tháng trước 77-1 7 tháng trước 77 7 tháng trước 76 8 tháng trước 75 8 tháng trước 74 8 tháng trước 73 8 tháng trước 72 8 tháng trước 71 8 tháng trước 70 8 tháng trước 69 8 tháng trước 68 10 tháng trước 67 10 tháng trước 66 10 tháng trước 65 10 tháng trước 64 10 tháng trước 63 11 tháng trước 62 11 tháng trước 61 11 tháng trước 60 11 tháng trước 59 11 tháng trước 58 11 tháng trước 57 11 tháng trước 56 11 tháng trước 55 11 tháng trước 54 11 tháng trước 53 11 tháng trước 52 11 tháng trước 51 11 tháng trước 50 11 tháng trước 49 11 tháng trước 48 11 tháng trước 47 11 tháng trước 46 11 tháng trước 45 11 tháng trước 44 11 tháng trước 43 11 tháng trước 42 11 tháng trước 41 11 tháng trước 40 11 tháng trước 39 11 tháng trước 38 11 tháng trước 37 11 tháng trước 36 11 tháng trước 35 11 tháng trước 34 11 tháng trước 33 11 tháng trước 32 11 tháng trước 31 11 tháng trước 30 11 tháng trước 29 11 tháng trước 28 11 tháng trước 27 11 tháng trước 26 11 tháng trước 25 11 tháng trước 24 11 tháng trước 23 11 tháng trước 22 11 tháng trước 21 11 tháng trước 20 11 tháng trước 19 11 tháng trước 18 11 tháng trước 17 11 tháng trước 16 11 tháng trước 15 11 tháng trước 14 11 tháng trước 13 11 tháng trước 12 11 tháng trước 11 11 tháng trước 10 11 tháng trước 9 11 tháng trước 8 11 tháng trước 7 11 tháng trước 6 11 tháng trước 5 11 tháng trước 4 11 tháng trước 3 11 tháng trước 2 11 tháng trước 1 11 tháng trước

Nội dung

Nam chính là Bắc Thiên môn duy nhất hậu nhân, trăm năm trước, vì chống lại mật đêm, Bắc Thiên môn thành lập, nhưng theo Bắc Thiên môn thế lực càng ngày càng mạnh, đã dẫn phát người trong võ lâm kiêng kị, một trận âm mưu, uy chấn võ lâm Bắc Thiên môn hủy diệt, môn chủ trần quan hạo tự sát, chỉ để lại duy nhất hậu nhân Trần Vũ nguyên, hắn có thể hay không chứng minh phụ thân trong sạch, trọng chấn Bắc Thiên môn, thành công báo thù?

Đọc Truyện Bắc Kiếm Giang Hồ

Xem truyện tiếng việt